Wiadomości http://bip.tyczyn.pl Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Mon, 23 Apr 2018 12:25:49 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ROO.523.8.2018   Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Na podstawie art. 19a ustawy z dnia...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 20 kwietnia 2018 roku - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kielnarowa Zawodzie na działkach nr… Fri, 20 Apr 2018 13:22:49 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 20 kwietnia 2018 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie...... Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej. Thu, 19 Apr 2018 12:06:51 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.   Lp.   Oznaczenie nieruchomości   Powierzchnia [ha]   Opis nieruchomości Przeznaczenie w...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 16 kwietnia 2018 roku - budowa sieci wodociągowej Kielnarowa – Wólka na części działek nr ewid. 847/5, 847/7, 846, 845, 841/1, 841/2, 638, 196/4, 197/7, 195/5, 195/4, 196/2, 196/3 położonych w miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn. Mon, 16 Apr 2018 14:05:45 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna  z dnia 16 kwietnia 2018 roku    Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 16 kwietnia 2018 roku dotyczące budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody w miejscowości Kielnarowa Zagonianka Mon, 16 Apr 2018 14:02:19 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna  z dnia 16 kwietnia 2018 roku  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO DLA RADNYCH Fri, 06 Apr 2018 13:46:52 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO DLA RADNYCH ... FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO DLA BURMISTRZA, Z-ca BURMISTRZA, SEKRETARZA, SKARBNIKA, KIEROWNIKÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ, OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ I CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSOBY WYDAJĄCEJ DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU BURMISTRZA, DYREKTORÓW SZKÓŁ Fri, 06 Apr 2018 13:45:12 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO DLA BURMISTRZA, Z-ca BURMISTRZA, SEKRETARZA, SKARBNIKA, KIEROWNIKÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ, OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ I CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSOBY WYDAJĄCEJ DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU BURMISTRZA, DYREKTORÓW...... Ponowne wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa”. Tue, 03 Apr 2018 14:58:43 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przesłania uzupełnienia do Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa”. Tue, 03 Apr 2018 14:57:21 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... Ponowne wystąpienie do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa”. Tue, 03 Apr 2018 14:55:57 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... Zaproszenie na spotkania Grupy Wsparcia „Orchidea”. Tue, 03 Apr 2018 14:50:46 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1184 Problemy zdarzają się w życiu każdego. W większości radzimy sobie z nimi samodzielnie lub szukamy pomocy u rodziny lub przyjaciół. Czasem to jednak nie wystarcza. Szukamy wtedy innych form pomocy. Jedną z nich jest właśnie grupa wsparcia. Jest to grono osób skupionych wokół wspólnego...... UCHWAŁA NR XLVIII.348.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Tyczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Fri, 30 Mar 2018 08:29:04 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 ... OBWIESZCZENIE - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tyczyn ul. Potoki na działkach nr ewid. 3684/16, 1323/3, 1324/3, 1324/4, 1324/7, 1324/5, 1327/3, 1327/4, 1327/5, 1324/6, 1324/1, 1239/3 oraz na części działek nr ewid. 3684/20, 1303/2, 1323/4, 1242, 1240/3... Thu, 29 Mar 2018 13:43:30 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 29 marca 2018 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2018 roku zostało wszczęte postępowanie...... ZARZĄDZENIE Nr 25.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wed, 28 Mar 2018 14:29:43 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 25.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 marca 2018 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.   Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art.15 ustawy z 24 kwietnia...... ZARZĄDZENIE NR 24.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w przedmiocie powołania Komisji konkursowej. Wed, 28 Mar 2018 14:27:39 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 24.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 marca 2018 r.   w sprawie zmiany zarządzenia w przedmiocie powołania Komisji konkursowej.     Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 w zw. z art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...... Obwieszczenie - budowa oświetlenia ulicznego drogi miejskiej, dz. 1762/1, 1763 na części działek nr ewid. 1746/2, 1762/1, 1747/1, 1747/2, 693/3, 1761, 1763 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn. Wed, 28 Mar 2018 14:25:10 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 28 marca 2018 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2018 roku zostało wszczęte postępowanie...... Obwieszczenie - powiązanie linii SN 15kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn odgał. Tyczyn 14 z linią Rzeszów Nowe Miasto – Leclerk odgał. Tyczyn 11” w zakres którego wchodzi: budowa linii kablowej SN 15kV na części działek nr ewid. 1781, 1762/2, 1773/2, 1725/5, 1725/6, 1830, 1873, 1077... Wed, 28 Mar 2018 14:23:30 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 13 marca 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Obwieszczenie - powiązanie linii SN 15kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn ze stacją trafo Tyczyn 11 zasilanej z linii GPZ Nowe Miasto-Tyczyn” w zakres którego wchodzi: budowa linii kablowej SN 15kV, budowa słupa linii nap. SN 15kV, budowa złącza kablowego SN 15kV, demontaż istniejącego... Wed, 28 Mar 2018 14:21:40 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 13 marca 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2018 r. Wed, 28 Mar 2018 12:07:35 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 ... DYREKTOR BIURA STOWARZYSZENIA RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DS. ROZLICZANIA PROJEKTÓW Wed, 28 Mar 2018 11:53:22 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 DYREKTOR BIURA STOWARZYSZENIA RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DS. ROZLICZANIA PROJEKTÓW... Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2017 Mon, 26 Mar 2018 15:06:47 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2017   Program współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi...... Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Tyczynie - rok 2018 Mon, 19 Mar 2018 10:25:34 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1074 ... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn Tue, 13 Mar 2018 14:55:08 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany StudiumUwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn                                    Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27...... Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy Mon, 12 Mar 2018 09:28:22 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt...... OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn Wed, 07 Mar 2018 14:17:28 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn                 Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Przebudowa drogi gminnej dz. Nr ewid. 1872 Hermanowa–Czerwonki Boczna: km 0+000-0+420; km 0+420-0+742 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ...