Wiadomości http://bip.tyczyn.pl Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kielnarowa Zawodzie na działkach nr ewid. 1510/6, 1510/4, 1511/2, 1508/4, 1508/3, 1693/7, 1693/8, 1693/9, 1693/10, 1693/6, 1692/8, 1692/7, 1504/4, 1503/2, 1692/5 oraz części działek nr ewid... Wed, 13 Jun 2018 12:28:25 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 12 czerwca 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - powiązanie odgałęzienia linii SN 15 kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn odgał. Tyczyn 14 z linią SN Rzeszów Nowe Miasto – Leclerk odgał. Tyczyn 11” w zakres którego wchodzi: budowa złącza kablowego SN 15 kV, budowa słupa linii napowietrznej SN 15 kV... Wed, 13 Jun 2018 12:26:00 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna     z dnia 11 czerwca 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu...... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 Wed, 13 Jun 2018 08:15:28 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad. Wybór...... Karty usług Mon, 11 Jun 2018 14:38:36 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-30 Małżeństwa, narodziny, zgony Dowody osobiste Meldunki Nieruchomości Podatki lokalne, ulgi Działalność gospodarcza Sprawy wojskowe Pozostałe sprawy             Małżeństwa, narodziny, zgony Sprawa Piętro...... OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2018 terenu położonego w Matysówce Thu, 07 Jun 2018 08:25:16 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2018 terenu położonego w Matysówce   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - powiązanie odgałęzienia linii SN 15 kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn odgał. Tyczyn 14 z linią SN Rzeszów Nowe Miasto – Leclerk odgał. Tyczyn 11” w zakres którego wchodzi: budowa złącza kablowego SN 15 kV, budowa słupa linii napowietrznej SN 15 kV... Wed, 06 Jun 2018 10:14:31 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 21 maja 2018 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2018 roku zostało wszczęte postępowanie...... INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ ZA 2017 R. Mon, 04 Jun 2018 12:03:19 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1107 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej – w zakresie podatków lub opłat.   NAZWISKO I IMIĘ/ NAZWA IKARNET SP. ZO.O. OLSZAŃSKA...... ULGI ODROCZENIA UMORZENIA ZA 2017 R. Mon, 04 Jun 2018 11:51:40 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1106 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2017 roku udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.   NAZWISKO I IMIĘ KWOTA PODATKU w...... Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie Mon, 28 May 2018 14:33:25 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie ... KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Mon, 28 May 2018 13:17:39 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1185 ... PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Mon, 28 May 2018 13:01:03 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1185 ... Ogłoszenie o przyznanej dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych Rzeszów z/s Trzebownisko 989 Fri, 25 May 2018 11:51:58 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Fri, 25 May 2018 10:49:09 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1186 RODO Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie z siedzibą przy ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn (M-GOPS). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób...... Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Fri, 25 May 2018 10:35:35 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1185 ... Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Fri, 25 May 2018 10:33:52 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1185 ... Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Fri, 25 May 2018 10:31:26 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1185 ... Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Thu, 24 May 2018 15:00:43 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Thu, 24 May 2018 14:59:16 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Thu, 24 May 2018 14:57:41 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 16 maja 2018 roku budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tyczyn ul. Potoki Wed, 16 May 2018 15:09:02 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 16 maja 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 16 maja 2018 roku budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn. Wed, 16 May 2018 15:05:57 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna  z dnia 16 maja 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej Tue, 15 May 2018 14:30:09 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1173 ... INFORMACJE GMINY TYCZYN W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 2017 Tue, 15 May 2018 14:25:52 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1171 INFORMACJE GMINY TYCZYN W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 r.   Podmioty odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tyczyn, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady...... Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Tue, 15 May 2018 14:23:07 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Tue, 15 May 2018 14:20:48 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Tyczyn w ramach projektu pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ... Remont dróg gminnych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej oraz likwidacja przełomów Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ...