Wiadomości http://bip.tyczyn.pl POMIESZCZENIA URZĘDU Fri, 04 Oct 2019 14:30:34 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1127 PARTER Pokój 10 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+ Ewelina Bartoń - inspektor Ewelina Osinko - starszy inspektor Justyna Kozak - pomoc administracyjna tel. (17) 221 93 10 w. 10, bezpośredni (17) 221 92 46...... Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn oraz rozpatrywaniem wniosków dotyczących studium Thu, 26 Sep 2019 13:46:56 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn oraz rozpatrywaniem wniosków dotyczących studium     Administratorem danych...... Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn oraz rozpatrywaniem wniosków dotyczących studium Thu, 26 Sep 2019 13:45:13 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn oraz rozpatrywaniem wniosków dotyczących studium     Administratorem...... Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych Thu, 26 Sep 2019 13:37:22 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 ... Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I powołanie komisji obwodowych Thu, 26 Sep 2019 08:50:13 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 ... Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Tyczyn została przeznaczona do zbycia w drodze przetargowej w miejscowości Tyczyn Wed, 25 Sep 2019 12:42:09 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Fri, 20 Sep 2019 14:53:48 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Ogłoszenie                  W dniach od 20 września 2019 r. do dnia 25 października 2019 r. odbędą się konsultacje „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...... Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Fri, 20 Sep 2019 14:51:25 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie                  W dniach od 20 września 2019 r. do dnia 25 października 2019 r. odbędą się konsultacje „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok...... Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu na rok 2020 Fri, 20 Sep 2019 14:46:33 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie   Na podstawie Uchwały Nr LIV/387/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn (Dz.Urz.Woj. z 2010 r. nr 135, poz. 2789)   Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór...... ZARZĄDZENIE NR 70.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Fri, 20 Sep 2019 14:43:26 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 70.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 19 sierpnia 2019 r.       w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony...... Losowanie członków obwodowych komisji wyborczych Mon, 16 Sep 2019 15:31:48 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 Losowanie członków obwodowych komisji wyborczych ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa - Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia. Fri, 13 Sep 2019 12:18:04 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa - Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia. ... Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu... Thu, 12 Sep 2019 14:22:28 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 ... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 20 września 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 Thu, 12 Sep 2019 14:20:25 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11   Informuję, że w dniu w dniu 20 września 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady  Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa Thu, 12 Sep 2019 08:27:42 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA   o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa   Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Tyczyn została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tyczyn Wed, 11 Sep 2019 12:32:58 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Tyczyn została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tyczyn Tue, 10 Sep 2019 14:42:23 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyczynie Thu, 05 Sep 2019 14:11:55 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyczynie   Informuję, że w wyniku zakończenia procesu naboru na w/w stanowisko została wybrana   Pani Ewelina Kozubek, zam. Rzeszów.   Pani Ewelina...... OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania transgranicznego polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivene w miejscowości Warash na Ukrainie. Thu, 05 Sep 2019 13:15:53 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Tyczyn została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Kielnarowa Thu, 05 Sep 2019 12:54:43 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w miejscowości Borek Stary Thu, 05 Sep 2019 12:40:57 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1173 ... Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Wed, 28 Aug 2019 12:31:20 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 ... STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Wed, 28 Aug 2019 10:26:32 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 Wraz z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałym na terenie Gminy Tyczyn. Formularze...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna – miejsca do plakatowania. Tue, 20 Aug 2019 14:49:09 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna dotyczące udostępnienia gminnych słupów ogłoszeniowych i tablice informacyjnych na urzędowe obwieszczenia oraz plakaty dla komitetów wyborczych w wyborach posłów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.  ... KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Tue, 20 Aug 2019 09:05:53 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. ... Odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tyczyn Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ... Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Gajówka Skotnik Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ...