Wiadomości http://bip.tyczyn.pl Raport za 2018 r. Wed, 12 Jun 2019 14:53:10 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1212 ... O B W I E S Z C Z E N I E o zawieszeniu postępowania administracyjnego z dniem 30 kwietnia 2019 r. Mon, 10 Jun 2019 15:14:22 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... POMIESZCZENIA URZĘDU Mon, 10 Jun 2019 15:06:41 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1127 PARTER Pokój 10 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgr Ewelina Bartoń - inspektor mgr Ewelina Osinko - starszy inspektor Justyna Zawada - pomoc administracyjna Aneta Nowak - pomoc administracyjna mgr Dorota Sówka-Szmigiel - asystent rodziny tel. (17) 221 93...... ZARZĄDZENIE NR 53.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz powołania komisji konkursowej. Wed, 05 Jun 2019 14:31:04 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 53.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 5 czerwca 2019 r.     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz powołania komisji konkursowej.   Na podstawie art.11...... ZARZĄDZENIE NR 52.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Wed, 05 Jun 2019 14:28:51 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 52.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 5 czerwca 2019 r.       w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.     Na podstawie art.19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...... ZARZĄDZENIE NR 49.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Wed, 05 Jun 2019 14:25:31 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 49.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 maja 2019 r.     w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...... INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ ZA 2018 R. Fri, 31 May 2019 08:53:39 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1107 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej – ulga z tytułu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji...... ULGI ODROCZENIA UMORZENIA ZA 2018 R. Fri, 31 May 2019 08:50:10 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1106 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2018 roku udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł   NAZWISKO I IMIĘ KWOTA PODATKU W...... OBWIESZCZENIE z dnia 30.05.2019 r. - STAROSTA RZESZOWSKI zawiadamia o wydaniu decyzji nr 2/2019, z dnia 20.05.2019 r., znak: AB.6740.15.1.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 108962R – ul. Parkowej w Tyczynie w km lokalnym od 0+000 do 0+437... Thu, 30 May 2019 15:00:56 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27   OBWIESZCZENIE z dnia 30.05.2019 r.                     Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10...... Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gm. Tyczyn Mon, 27 May 2019 14:35:12 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1193 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gm. Tyczyn: WYNIKI ... Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Mon, 27 May 2019 14:31:30 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie  w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24...... Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2018 Mon, 27 May 2019 14:29:27 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2018   Program współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...... ZARZĄDZENIE NR 46.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Mon, 27 May 2019 14:27:57 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 46.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 17 maja 2019 r.     w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...... Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2018 Mon, 27 May 2019 14:25:10 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2018   Program współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...... O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art.161 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Miejska w Tyczynie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023. Mon, 27 May 2019 14:22:27 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie art.161 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Miejska w Tyczynie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.   do Sądu Okręgowego w...... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 24 maja 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 Thu, 23 May 2019 09:53:27 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 24 maja 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku...... Postanowienie Nr 194/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany w skłądzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Tyczyn Wed, 22 May 2019 15:06:16 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1193 ... SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK Mon, 13 May 2019 15:01:21 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1206 ... SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK Mon, 13 May 2019 14:56:10 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1209 ... SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK Mon, 13 May 2019 14:52:38 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1208 ... SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK Mon, 13 May 2019 14:49:08 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1207 ... SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK Fri, 10 May 2019 13:07:09 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1210 ... Szkoła Podstawowa w Hermanowej Wed, 08 May 2019 14:52:01 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1196 ... Szkoła Podstawowa w Matysówce Wed, 08 May 2019 14:51:40 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1196 ... Szkoła Podstawowa w Kielnarowej Wed, 08 May 2019 14:51:19 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1196 ...