Wiadomości http://bip.tyczyn.pl Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 Thu, 14 Feb 2019 14:18:01 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku...... OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ZŁOŻONE W 2018 ROKU - ZAKOŃCZENIE KADENCJI Thu, 14 Feb 2019 12:52:18 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ZŁOŻONE W 2018 ROKU - ZAKOŃCZENIE KADENCJI ... Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Wed, 13 Feb 2019 14:39:52 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1173 ... ZARZĄDZENIE NR 6.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Mon, 11 Feb 2019 16:57:39 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 6.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 stycznia 2019 r.     w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...... ZARZĄDZENIE NR 13.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Mon, 11 Feb 2019 16:54:19 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 13.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 7 lutego 2019 r.       w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.   Na podstawie art.19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie...... Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni oraz zimowym utrzymaniem chodników i placów na terenie Gminy Tyczyn w 2019 r. Mon, 11 Feb 2019 16:46:39 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1192 Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni oraz zimowym utrzymaniem chodników i placów na terenie Gminy Tyczyn w 2019 r.... O B W I E S Z C Z E N I E o wezwaniu do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Nr 108962 R ul. Potoki, położonej w Tyczynie. Thu, 07 Feb 2019 13:50:14 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 O B W I E S Z C Z E N I E  o wezwaniu do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Nr 108962 R ul. Potoki, położonej w Tyczynie.... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej, dz. 2468/1 oraz drogi powiatowej, dz. 2640 wraz z przebudową istniejącej sieci teletechnicznej na działce nr ewid. 2388/3 oraz na części działek nr ewid. 2431/4, 2431/3, 2426, 2468/1, 2423/1, 2423/3, 2423/4... Thu, 07 Feb 2019 13:49:14 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 07 lutego 2019 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 04 lutego 2019 roku zostało wszczęte postępowanie...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej, dz. 550/4, 62/2 wraz z przebudową istniejącej sieci teletechnicznej na działkach nr ewid. 280/2, 279/2 oraz na części działek nr ewid. 282/7, 282/4, 282/6, 282/5, 281/1, 550/4, 280/1, 27/2, 278/4, 278/2, 279/5... Thu, 07 Feb 2019 13:45:08 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 07 lutego 2019 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 04 lutego 2019 roku zostało wszczęte postępowanie...... ZARZĄDZENIE NR 8.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a także powołania Komisji konkursowej. Tue, 05 Feb 2019 08:56:36 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 8.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 31 stycznia 2019 r.     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a także powołania Komisji konkursowej.   Na podstawie art.11...... Ogłoszenie W dniu 28 stycznia 2019 r. zostały rozpatrzone pod względem merytorycznym wnioski złożone przez kluby sportowe o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu w roku 2019r. Wed, 30 Jan 2019 14:44:11 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie W dniu 28 stycznia 2019 r. zostały rozpatrzone pod względem merytorycznym wnioski złożone przez kluby sportowe o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu w roku 2019 r.   1. Dotacje dla klubów sportowych wynoszą: LKS „Jar” w Kielnarowej...... Budżet na rok 2019 Wed, 30 Jan 2019 10:28:59 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1021 ... Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Thu, 24 Jan 2019 15:01:30 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.        Na podstawie art. 19a ustawy z dnia...... Zarządzenie nr 3.2019 Burmistrza Tyczyna z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych ... Thu, 24 Jan 2019 14:57:15 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 Zarządzenie nr 3.2019 Burmistrza Tyczyna z dnia 22 stycznia 2019 r.              w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych...... SESJE - VIII KADENCJA 2018 R. Thu, 24 Jan 2019 12:41:39 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1190 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielnik o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418R Borek Stary – Borówki – Grzegorzówka w km 0+000 do 7+837”. Tue, 22 Jan 2019 14:28:28 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielnik o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418R Borek Stary – Borówki – Grzegorzówka w km 0+000 do 7+837”. Tue, 22 Jan 2019 14:24:19 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Nr 108962 T ul. Potoki Tue, 22 Jan 2019 14:06:01 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Tyczyna za 2017 rok. Tue, 22 Jan 2019 13:50:58 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Wed, 16 Jan 2019 11:22:16 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1169 ... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyczyn ul. Lasek – Kielnarowa Królka z przepompowniami ścieków, rurociągami tłocznymi oraz przyłączami do budynków na działkach nr ewid. 2363/3, 2365/4, 2365/3, 2367/4, 2383/11, 2383/13, 2384/4... Wed, 16 Jan 2019 11:19:21 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 15 stycznia 2019 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019 ROK. Wed, 16 Jan 2019 11:14:49 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 ... PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2019 Wed, 16 Jan 2019 11:05:23 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1157 Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Przedmiot opodatkowania Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony. Ciągniki...... PODATEK LEŚNY 2019 Wed, 16 Jan 2019 10:59:43 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1156 Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, niemające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami lasów...... PODATEK ROLNY 2018 Wed, 16 Jan 2019 10:57:54 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1159 Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, niemające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów......