Wiadomości http://bip.tyczyn.pl Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 20 października 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 Thu, 12 Oct 2017 09:58:44 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 20 października 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad. Wybór Komisji...... Wykaz przyznanych dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków z budżetu gminy Tyczyn w 2017 roku Thu, 05 Oct 2017 12:38:45 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Wykaz przyznanych dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków z budżetu gminy Tyczyn w 2017 roku   Rodzaje zadań:   Prace konserwatorskie ołtarza głównego /III etap/ i balustrady wraz z...... Konsultacje Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Wed, 04 Oct 2017 13:03:00 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie   W dniach od 5 października 2017 r. do dnia 6 listopada 2017 r. odbędą się konsultacje „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, który udostępniony jest w...... Konsultacje Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Wed, 04 Oct 2017 12:57:04 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Ogłoszenie   W dniach od 5 października 2017 r. do dnia 6 listopada 2017 r. odbędą się konsultacje „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, który udostępniony jest w...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 04 października 2017 roku budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, budowa stacji transformatorowej słupowej, budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 230V/400V położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn. Wed, 04 Oct 2017 11:58:23 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 04 października 2017 roku Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 04 października 2017 roku budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego km 0+417 – 0+550 w Tyczynie Wed, 04 Oct 2017 11:48:06 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 04 października 2017 roku Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z...... Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu na rok 2018 Mon, 02 Oct 2017 14:28:01 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu na rok 2018... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego km 0+417 – 0+550 w Tyczynie” na części działek nr ewid. 1370/16, 1375, 1376/17, 1376/18, 1376/19, 1376/15, 1463/1 położonych w miejscowości Tyczyn Thu, 28 Sep 2017 15:00:16 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 28 września 2017 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że w sprawie prowadzonej pod sygnaturą RGB.6733.12.2017 dotyczącej wydania...... Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Thu, 28 Sep 2017 14:14:30 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ... Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Tyczyn na lata 2017-2021 perspektywą do 2024 roku. Thu, 28 Sep 2017 14:06:38 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Tyczyn na lata 2017-2021 perspektywą do 2024 roku.  ... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, budowa stacji transformatorowej słupowej, budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 230V/400V na części działek nr ewid. 650/1, 650/2, 633/4 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn. Fri, 22 Sep 2017 11:44:07 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 15 września 2017 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym...... Zawiadomienie o Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 20 września 2017 r. (środa) o godz. 14:30 Wed, 20 Sep 2017 08:37:13 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 20 września 2017 r. (środa) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku...... Obwieszczenie - budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego km 0+417 – 0+550 w Tyczynie na części działek nr ewid. 1370/16, 1375, 1376/17, 1376/18, 1376/19, 1376/15, 1463/1 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn. Wed, 13 Sep 2017 13:45:22 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 13 września 2017 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym...... Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Pańskie Pola w miejscowości Hermanowa” na działce nr ewid. 228/28 oraz na części działek nr ewid. 250/2, 156/5, 252/2, 106, 253/3, 255/2, 254/2, 154/4, 150/2, 149/2, 148/1, 148/2, 148/3, 144/1, 144/2, 228/29, 143/4, 143/5, 143/7... Wed, 13 Sep 2017 11:53:29 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 12 września 2017 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 8 września 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 Wed, 06 Sep 2017 08:14:03 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 8 września 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad:  Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad. Wybór...... PROTOKÓŁ w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych Mon, 28 Aug 2017 12:44:31 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... ZARZĄDZENIE Nr 84.2017 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Mon, 28 Aug 2017 12:42:26 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 84.2017 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 sierpnia 2017 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego km 0+417 – 0+550 w Tyczynie na części działek nr ewid. 1370/16, 1375, 1376/17, 1376/18, 1376/19, 1376/15, 1463/1 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn. Fri, 18 Aug 2017 09:03:18 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 11 sierpnia 2017 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 02 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie zmierzające do...... WNIOSEK O PRZYZNANIE WYPRAWKI SZKOLNEJ NA ROK 2017/2018 Fri, 18 Aug 2017 08:59:06 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dofinansowanie obejmować będzie zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego...... POMIESZCZENIA URZĘDU Thu, 17 Aug 2017 10:21:05 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1127 PARTER Pokój 10 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgr Ewelina Bartoń - inspektor mgr Ewelina Osinko - starszy inspektor Justyna Zawada - pomoc administracyjna Aneta Nowak - pomoc administracyjna mgr Dorota Sówka-Szmigiel - asystent rodziny tel. (17) 221 93 10 w. 10...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, budowa stacji transformatorowej słupowej, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 230V/400V na części działek nr ewid. 650/1, 650/2, 633/4 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina... Thu, 10 Aug 2017 13:49:06 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 10 sierpnia 2017 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 08 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie zmierzające do...... FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Mon, 31 Jul 2017 13:48:00 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1138 Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r. , poz. 489 z późn. zm).   Wnioski o...... PAMIĘTAJ, ABY ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK O 500+, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO! Mon, 31 Jul 2017 11:41:12 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 PAMIĘTAJ, ABY ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK O 500+, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO!   Od 1 sierpnia br. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego...... OGŁOSZENIE - Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. archiwum i BHP w Urzędzie Miejskim w Tyczynie Mon, 31 Jul 2017 11:18:43 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 OGŁOSZENIE   Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. archiwum i BHP w Urzędzie Miejskim w Tyczynie   Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:   Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie, kurs...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 lipca 2017 r. o przyjęciu Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego uchwałą Rady Miejskiej w Tyczynie nr XXXIX.273.17 z dnia 21 lipca 2017 r. Fri, 28 Jul 2017 14:19:31 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 lipca 2017 r.     Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r...... Budowa wodociągu Hermanowa Pańskie Pola Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ... Przebudowa dróg gminnych w Kielnarowej, Borku Starym i Matysówce Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ...