Wiadomości http://bip.tyczyn.pl Informacja z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie odwołania otwartego konkursu na realizację zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Fri, 27 Mar 2020 08:35:27 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Informacja z dnia 25 marca 2020 roku   w sprawie odwołania otwartego konkursu na realizację zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego   Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w...... OGŁOSZENIE BURMISTRZA TYCZYNA w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa. Fri, 20 Mar 2020 12:34:55 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Tyczyn, dnia 20 marca 2020 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA TYCZYNA w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa.               W związku z obecną sytuacją...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 20 marca 2020 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Fri, 20 Mar 2020 08:32:27 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 20 marca 2020 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2020 roku zostało wszczęte postępowanie...... Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „1.Wykonanie obudowy niezagospodarowanego otworu studziennego S-3, usytuowanego na dz. nr 2264/2 w miejscowości Borek Stary... Fri, 13 Mar 2020 12:04:42 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. :„1.Wykonanie obudowy niezagospodarowanego otworu studziennego S-3, usytuowanego na dz. nr 2264/2 w miejscowości Borek Stary... Fri, 13 Mar 2020 08:17:50 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. :„1.Wykonanie obudowy niezagospodarowanego otworu studziennego S-3, usytuowanego na dz. nr 2264/2 w miejscowości  Borek Stary i zamontowanie w nim urządzeń służących do...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 11 marca 2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa. Wed, 11 Mar 2020 10:28:22 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Tyczyn, dnia 11 marca 2020 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa.     Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27...... UCHWAŁY MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE - 2020 Mon, 09 Mar 2020 10:15:08 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1227 ... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 04 marca 2020 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Thu, 05 Mar 2020 07:53:15 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 04 marca 2020 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2020 roku zostało wszczęte postępowanie...... Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Tyczyn w 2020 roku. Wed, 04 Mar 2020 10:38:03 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Tyczyn w zakresie: Mon, 02 Mar 2020 16:44:01 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Tyczyn w zakresie: OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT PROWADZENIA GRZEBOWISK ZWŁOK ZWIERZĘCYCH PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I...... Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Tyczynie - rok 2020 Mon, 02 Mar 2020 14:51:42 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1074 ... Budżet na rok 2020 Fri, 28 Feb 2020 09:43:49 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1021 ... Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 lutego 2020 Fri, 28 Feb 2020 09:37:11 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 21 lutego 2020 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Fri, 21 Feb 2020 13:41:54 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 21 lutego 2020 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... ZARZĄDZENIE NR 13.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia Fri, 21 Feb 2020 12:23:49 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 13.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 lutego 2020 r.     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a także powołania Komisji...... Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Gminy Tyczyn Fri, 21 Feb 2020 11:37:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Informuję, że w dniu w dniu 28 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej Fri, 21 Feb 2020 09:34:18 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11       Informuję, że w dniu w dniu 28 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie...... Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Thu, 20 Feb 2020 15:23:39 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO DLA RADNYCH Thu, 20 Feb 2020 09:41:05 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO DLA RADNYCH ... FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO DLA BURMISTRZA, Z-ca BURMISTRZA, SEKRETARZA, SKARBNIKA, KIEROWNIKÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ, OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ I CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSOBY WYDAJĄCEJ DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU BURMISTRZA, DYREKTORÓW SZKÓŁ Thu, 20 Feb 2020 09:38:28 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO DLA BURMISTRZA, Z-ca BURMISTRZA, SEKRETARZA, SKARBNIKA, KIEROWNIKÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ, OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ I CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSOBY WYDAJĄCEJ DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU BURMISTRZA, DYREKTORÓW...... Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. 1. Wykonanie obudowy niezagospodarowanego otworu studziennego S-3, usytuowanego na dz. nr 2264/2 w miejscowości Borek Stary i zamontowanie w nim urządzeń ... Tue, 18 Feb 2020 09:57:20 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. 1. Wykonanie obudowy niezagospodarowanego otworu studziennego S-3, usytuowanego na dz. nr 2264/2 w miejscowości Borek Stary i zamontowanie w nim urządzeń...... WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Mon, 17 Feb 2020 14:52:49 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 Firmy posiadające zezwolenie Burmistrza Tyczyna na wywóz nieczystości ciekłych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Tyczyn: 1. Bronisław Bieniek – Zaczernie 912, 36-062 Zaczernie - tel. 859-52-79, 602-386-980, 2. Firma Usługowo-Handlowa Cezary Mazur ...... ZARZĄDZENIE NR 12.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Mon, 17 Feb 2020 12:54:05 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 12.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 13 lutego 2020 r.       w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.   Na podstawie art.19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...... ZARZĄDZENIE NR 6.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Mon, 17 Feb 2020 12:51:58 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 6.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 3 lutego 2020 r.     w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...... Zarządzenia Burmistrza Tyczyna - 2020 rok Fri, 14 Feb 2020 09:28:47 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Przebudowa drogi gminnej ul. Wyzwolenia Boczna I odcinek w km 0+000-0+147 oraz drogi gminnej Borek Stary Pustki w km 0+000-0+464 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ... UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Budowa oświetlenia drogowego w Tyczynie i Hermanowej Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ...