Wiadomości http://bip.tyczyn.pl Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 Thu, 22 Feb 2018 08:26:21 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad. Wybór...... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 23 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 Thu, 22 Feb 2018 08:26:06 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 23 luty 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad. Wybór Komisji...... Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa”. Thu, 22 Feb 2018 08:24:10 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  o  wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi  powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa”. ... Wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa”. Thu, 22 Feb 2018 08:22:25 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o  wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi  powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa”. ... Wystąpienie do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Thu, 22 Feb 2018 08:20:04 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Wystąpienie do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek- Błażowa"  ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek- Błażowa ”. Thu, 22 Feb 2018 08:17:56 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek- Błażowa ”. ... Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivine, w miejscowości WARASH na Ukrainie. Wed, 21 Feb 2018 14:37:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivine, w miejscowości WARASH na Ukrainie.  ... I N F O R M A C J A DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TYCZYN o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi w 2018 r. Wed, 21 Feb 2018 14:32:47 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 I N F O R M A C J A DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TYCZYN o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi w 2018 r.   SYSTEM ODBIORU ODPADÓW OBEJMUJE WYŁĄCZNIE WŁAŚCICIELI NIRUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Właściciele nieruchomości...... Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2018 roku Wed, 21 Feb 2018 14:29:27 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2018 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy gminy Tyczyn w ramach uiszczanej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie...... Zarządzenia Burmistrza Tyczyna - 2018 rok Mon, 12 Feb 2018 14:06:33 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 Zarządzenia Burmistrza Tyczyna - 2018 rok... Obwieszczenie i informacja Wojewody Podkarpackiego dotyczące Rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej 878 Rzeszów - Dylągówka polegająca na budowie chodnika ... Mon, 12 Feb 2018 11:45:35 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Obwieszczenie i informacja Wojewody Podkarpackiego dotyczące Rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej 878 Rzeszów - Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 7+000 - 7+215 w m. Tyczyn strona lewa i w km 7+215 - 8+722 strona lewa w m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą...... ZARZĄDZENIE NR 4.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Mon, 12 Feb 2018 09:59:19 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 4.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 17 stycznia 2018 r.     w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity...... Karta Dużej Rodziny Thu, 08 Feb 2018 11:59:29 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1149 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu...... ZARZĄDZENIE NR 9.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Tue, 06 Feb 2018 14:44:31 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 9.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 stycznia 2018 r.    w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.   Na podstawie art.19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity...... UCHWAŁA NR XLVI.322.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do publicznych szkół... Thu, 01 Feb 2018 07:32:30 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125   UCHWAŁA NR XLVI.322.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r.   w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz  do...... Zarządzenie nr 8.2018 Burmistrza Tyczyna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w... Mon, 29 Jan 2018 14:43:22 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 Zarządzenie nr 8.2018 Burmistrza Tyczyna z dnia 22  stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IX zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny Thu, 25 Jan 2018 14:42:04 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA                                                o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IX zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn wraz z prognozą...... Ogłoszenie Burmistrza Tyczyna o konsultacjach społecznych w Gminie Tyczyn. Od 5 lutego do 16 lutego 2018 r. mieszkańcy Gminy będą mogli wyrazić swoją opinię czy chcą żeby Sołectwo Matysówka pozostało w Gminie Tyczyn. Thu, 25 Jan 2018 14:33:46 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Od 5 lutego do 16 lutego 2018 r. mieszkańcy Gminy będą mogli wyrazić swoją opinię czy chcą żeby Sołectwo Matysówka pozostało w Gminie Tyczyn.   Ogłoszenie   Burmistrza Tyczyna o konsultacjach społecznych w Gminie Tyczyn               Informuję, że konsultacje...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa oświetlenia ulicznego drogi miejskiej, dz. 3697” na części działek nr ewid. 3697, 804, 805/2 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn. Thu, 25 Jan 2018 14:28:27 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 18 stycznia 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz...... Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Fri, 19 Jan 2018 14:49:55 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie  w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia...... Plany postępowań o udzielenie zamówień Thu, 18 Jan 2018 12:32:17 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1175 ... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - „powiązanie linii SN 15kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn odgał. Tyczyn 14 z linią Rzeszów Nowe Miasto – Leclerk odgał. Tyczyn 11” w zakres którego wchodzi: budowa linii kablowej SN 15kV na części działek nr ewid. 1781, 1762/2, 1773/2, 1725/5... Tue, 16 Jan 2018 08:37:09 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 15 stycznia 2018 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie prowadzonej pod sygnaturą RGB.6733.6.2016 dotyczącej...... OBWIESZCZENIE - „powiązanie linii SN 15kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn ze stacją trafo Tyczyn 11 zasilanej z linii GPZ Nowe Miasto-Tyczyn” w zakres którego wchodzi: budowa linii kablowej SN 15kV, budowa słupa linii nap. SN 15kV, budowa złącza kablowego SN 15kV, demontaż istniejącego... Tue, 16 Jan 2018 08:14:30 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 15 stycznia 2018 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie prowadzonej pod sygnaturą RGB.6733.5.2016 dotyczącej...... Obwieszczenie - „powiązanie linii SN 15kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn odgał. Tyczyn 14 z linią Rzeszów Nowe Miasto – Leclerk odgał. Tyczyn 11” w zakres którego wchodzi: budowa linii kablowej SN 15kV na części działek nr ewid. 1781, 1762/2, 1773/2, 1725/5, 1725/6, 1830, 1873... Tue, 16 Jan 2018 08:11:19 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 15 stycznia 2018 roku     Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Obwieszczenie - „powiązanie linii SN 15kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn ze stacją trafo Tyczyn 11 zasilanej z linii GPZ Nowe Miasto-Tyczyn” w zakres którego wchodzi: budowa linii kablowej SN 15kV, budowa słupa linii nap. SN 15kV, budowa złącza kablowego SN 15kV, demontaż istniejącego... Tue, 16 Jan 2018 08:08:39 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 15 stycznia 2018 roku     Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Pańskie Pola Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ... Przebudowa dróg gminnych: Borek Stary Centrum, Hermanowa Łazy Boczna, Kielnarowa Debrza, Matysówka Słocina Boczna oraz ulic w Tyczynie: Ogrodowa Boczna, Kazimierza Wielkiego Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ...