Wiadomości http://bip.tyczyn.pl OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego km 0+417 – 0+550 w Tyczynie na części działek nr ewid. 1370/16, 1375, 1376/17, 1376/18, 1376/19, 1376/15, 1463/1 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn. Fri, 18 Aug 2017 09:03:18 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 11 sierpnia 2017 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 02 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie zmierzające do...... WNIOSEK O PRZYZNANIE WYPRAWKI SZKOLNEJ NA ROK 2017/2018 Fri, 18 Aug 2017 08:59:06 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dofinansowanie obejmować będzie zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego...... POMIESZCZENIA URZĘDU Thu, 17 Aug 2017 10:21:05 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1127 PARTER Pokój 10 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgr Ewelina Bartoń - inspektor mgr Ewelina Osinko - starszy inspektor Justyna Zawada - pomoc administracyjna Aneta Nowak - pomoc administracyjna mgr Dorota Sówka-Szmigiel - asystent rodziny tel. (17) 221 93 10 w. 10...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, budowa stacji transformatorowej słupowej, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 230V/400V na części działek nr ewid. 650/1, 650/2, 633/4 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina... Thu, 10 Aug 2017 13:49:06 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 10 sierpnia 2017 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 08 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie zmierzające do...... FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Mon, 31 Jul 2017 13:48:00 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1138 Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r. , poz. 489 z późn. zm).   Wnioski o...... PAMIĘTAJ, ABY ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK O 500+, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO! Mon, 31 Jul 2017 11:41:12 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 PAMIĘTAJ, ABY ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK O 500+, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO!   Od 1 sierpnia br. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego...... OGŁOSZENIE - Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. archiwum i BHP w Urzędzie Miejskim w Tyczynie Mon, 31 Jul 2017 11:18:43 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 OGŁOSZENIE   Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. archiwum i BHP w Urzędzie Miejskim w Tyczynie   Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:   Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie, kurs...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 lipca 2017 r. o przyjęciu Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego uchwałą Rady Miejskiej w Tyczynie nr XXXIX.273.17 z dnia 21 lipca 2017 r. Fri, 28 Jul 2017 14:19:31 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 lipca 2017 r.     Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r...... Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Fri, 28 Jul 2017 12:18:55 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych   Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna dla inwestycji pod nazwą: budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Pańskie Pola w miejscowości Hermanowa na działce nr ewid. 228/28 oraz na części działek nr ewid. 250/2, 156/5, 252/2, 106, 253/3, 255/2, 254/2, 154/4, 150/2, 149/2, 148/1, 148/2, 148/3... Fri, 28 Jul 2017 12:10:19 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 27 lipca 2017 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 26 lipca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany...... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 21 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 Fri, 21 Jul 2017 08:29:26 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 21 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad:  Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad. Wybór Komisji...... STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Tue, 18 Jul 2017 13:43:31 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018          Wraz z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i...... Karty usług Mon, 17 Jul 2017 10:18:39 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-30 Małżeństwa, narodziny, zgony Dowody osobiste Meldunki Nieruchomości Podatki lokalne, ulgi Działalność gospodarcza Sprawy wojskowe Pozostałe sprawy             Małżeństwa, narodziny, zgony Sprawa Piętro...... Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej złożone w 2017 roku Fri, 07 Jul 2017 09:50:52 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ZŁOŻONE W 2017 ROKU ... INFORMACJA O WYNIAKCH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W TYCZYNIE Wed, 05 Jul 2017 14:12:40 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 INFORMACJA O WYNIAKCH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W TYCZYNIE     Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej stanowisko została wybrana Pani Magdalena Balawejder – miejsce zamieszkania...... WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Wed, 05 Jul 2017 09:35:23 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 Firmy posiadające zezwolenie Burmistrza Tyczyna na wywóz nieczystości ciekłych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Tyczyn: 1. Bronisław Bieniek – Zaczernie 912, 36-062 Zaczernie - tel. 859-52-79, 602-386-980, 2. Firma Usługowo-Handlowa Cezary Mazur - Rudna...... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów biurowych dla potrzeb obsługi Urzędu Miejskiego w Tyczynie w okresie od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Wed, 05 Jul 2017 08:24:45 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   sprawa: dostawa materiałów biurowych dla potrzeb obsługi Urzędu Miejskiego w Tyczynie w okresie od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.               Działając na podstawie § 4 „Regulaminu udzielenia zamówień...... LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie Mon, 03 Jul 2017 15:28:11 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE   na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie       Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się...... Zarządzenie Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko pracy Specjalisty w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie Mon, 03 Jul 2017 14:51:10 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 Zarządzenie Nr 10.2017 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie z dnia 03.07.2017 r.     w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko pracy Specjalisty w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie   Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2007...... OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2010 terenu położonego w Tyczynie Thu, 29 Jun 2017 07:03:06 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2010 terenu położonego w Tyczynie     Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwały Rady...... INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE MIEJSKIM W TYCZYNIE Tue, 27 Jun 2017 12:56:02 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE MIEJSKIM W TYCZYNIE  Informuję, że w wyniku zakończenia procesu naboru na w/w stanowisko został wybrany  Pan  Adam Bęben  zam. Futoma Uzasadnienie dokonanego...... INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA DO SPRAW OBSŁUGI SEKRETARIATU W URZĘDZIE MIEJSKIM W TYCZYNIE Tue, 27 Jun 2017 12:53:04 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA DO SPRAW OBSŁUGI  SEKRETARIATU W URZĘDZIE MIEJSKIM W TYCZYNIE  Informuję, że w wyniku zakończenia procesu naboru na w/w stanowisko została wybrana  Pani  Justyna Patruś  zam. Tyczyn Uzasadnienie...... Zgłoś usuniecie drzewa nowe przepisy od 17 czerwca 2017 r. Tue, 27 Jun 2017 12:39:42 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ZGŁOŚ USUNIĘCIE DRZEWA Nowe przepisy od 17 czerwca 2017 r.   17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiany...... Oświadczenia majątkowe pracowników UM TYCZYN - złożone w 2017 roku Tue, 27 Jun 2017 11:14:58 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE BURMISTRZA, Z-ca BURMISTRZA, SEKRETARZA, SKARBNIKA, KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU BURMISTRZA, DYREKTORÓW SZKÓŁ. ... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o przystąpieniu do sporządzania IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn. Wed, 21 Jun 2017 09:36:17 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 RGB.6720.1.2012   OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA TYCZYNA   o przystąpieniu do sporządzania IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn.   Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borku Starym Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ...