Wiadomości http://bip.tyczyn.pl ZARZĄDZENIE NR 70.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic... Tue, 21 Aug 2018 15:00:41 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 ZARZĄDZENIE NR 70.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic...... UCHWAŁA NR XXXIX/443/18 RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Tue, 21 Aug 2018 14:58:38 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 UCHWAŁA NR XXXIX/443/18 RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych ... UCHWAŁA NR XLIX.357.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Tyczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Tue, 21 Aug 2018 14:55:48 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 UCHWAŁA NR XLIX.357.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Tyczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ... UCHWAŁA NR XLIX.357.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Tyczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Tue, 21 Aug 2018 14:54:45 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 UCHWAŁA NR XLIX.357.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Tyczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ... Kalendarz wyborczy Thu, 16 Aug 2018 14:28:55 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1183 KALENDARZ WYBORCZY ... Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu dokumentu aktualizacji Strategii ZIT ROF Tue, 14 Aug 2018 13:34:35 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu dokumentu aktualizacji Strategii ZIT ROF   Szanowni Państwo, W związku z prowadzonym procesem aktualizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem oraz przesyłania uwag i...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - powiązanie odgałęzienia linii SN 15 kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn ze stacją trafo. Tyczyn 11 zasilanej z linii GPZ Nowe Miasto – Tyczyn” w zakres którego wchodzi: budowa linii kablowej SN 15 kV na działkach nr ewid. 1542/5, 1543/5, 1543/4, 1545/5... Mon, 13 Aug 2018 14:30:19 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 06 sierpnia 2018 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2018 roku zostało wszczęte postępowanie...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - powiązanie odgałęzienia linii SN 15 kV Boguchwała-Błażowa P. Tyczyn ze stacją trafo. Tyczyn 11 zasilanej z linii GPZ Nowe Miasto – Tyczyn” w zakres którego wchodzi: budowa linii kablowej SN 15 kV na działkach nr ewid. 1542/5, 1543/5, 1543/4, 1545/5... Mon, 13 Aug 2018 14:26:06 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna     z dnia 06 sierpnia 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 640/6, 633/6, 633/7, 633/8, 633/9 oraz na części działek nr ewid. 633/5, 650/2, 650/3, 628, 647/7, 647/4, 637/2, 637/1, 636, 635, 617/2, 613/5, 640/5 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina... Mon, 13 Aug 2018 14:23:00 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 06 sierpnia 2018 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02 sierpnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV Boguchwała-Błażowa p. Tyczyn od słupa nr 111 do słupa nr 15 wraz z odgałęzieniami do stacji Kielnarowa 5 i 11 na części działek nr ewid. 2950/2, 8/4, 8/3 położonych w miejscowości... Mon, 13 Aug 2018 14:18:57 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 13 sierpnia 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV Boguchwała-Błażowa p. Tyczyn od słupa nr 15 do słupa nr 27, słupowej stacji transformatorowej oraz nawiązań SN i nN na części działek nr ewid. 2950/2, 44/3, 43/1, 44/2, 44/1, 54/3, 70... Mon, 13 Aug 2018 14:16:05 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 13 sierpnia 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 2536/3, 2536/4 oraz na części działek nr ewid. 2406, 2408, 2439/1, 2440/8, 2440/7, 2468/1, 2535/2, 2535/4, 2536/5, 2536/6, 2537/2, 1953/1, 2538/1, 2286/1, 2159/4, 2159/5, 2172/3, 2174/1 ... Mon, 13 Aug 2018 14:14:23 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 13 sierpnia 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Thu, 09 Aug 2018 14:52:26 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Wraz z nowym rokiem szkolnym 2018/2019 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy...... Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla projektu dokumentu pn. Program Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2022 Diagnoza i strategia. Tue, 07 Aug 2018 11:53:23 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych   Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...... Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z toczącym się postępowaniem transgranicznym w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie... Wed, 01 Aug 2018 13:22:53 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z toczącym się postępowaniem transgranicznym w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. 2536/3, 2536/4 oraz na części działek nr ewid. 2406, 2408, 2439/1, 2440/8, 2440/7, 2468/1, 2535/2, 2535/4, 2536/5, 2536/6, 2537/2, 1953/1, 2538/1, 2286/1, 2159/4, 2159/5, 2172/3, 2174/1 ... Wed, 01 Aug 2018 13:20:12 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 25 lipca 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu...... Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odprowadzeniem wody surowej ze studni S3 zlokalizowanej w rejonie „ROSY” do projektowanej stacji uzdatniania wody w miejscowości Borek Stary w gminie Tyczyn na części działek nr ewid. 1428/8, 1374/1, 1374/2 położonych w... Wed, 01 Aug 2018 13:16:25 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 24 lipca 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Wyprawka szkolna 2018 – o programie Wed, 01 Aug 2018 13:13:50 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 Wyprawka szkolna 2018 – o programie   KTO KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego) do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia...... Informacja dotycząca dyżurów Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tyczynie w miesiącu sierpniu Tue, 31 Jul 2018 15:00:10 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Biuro Rady Miejskiej w Tyczynie informuje, że w miesiącu sierpniu 2018 r. nie będzie dyżurów Przewodniczącego Rady Adama Skowrońskiego ze względu na przerwę wakacyjną pracy Rady. ... INSTRUKCJE – WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W JEDNOSTCE Mon, 30 Jul 2018 14:37:09 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1188 ... DYREKTOR BIURA STOWARZYSZENIA RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DS. OCENY I WYBORU PROJEKTÓW Thu, 26 Jul 2018 09:01:55 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 DYREKTOR BIURA STOWARZYSZENIA RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DS. OCENY I WYBORU PROJEKTÓW... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 27 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 Wed, 25 Jul 2018 08:48:57 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 27 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad. Wybór Komisji...... Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa" Tue, 24 Jul 2018 14:29:18 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 O B W I E S Z C Z E N I E   Burmistrz Tyczyna, stosownie do art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowisko| (t. j. Dz. U. z...... Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek -Błażowa" Tue, 24 Jul 2018 14:27:35 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 O B W I E S Z C Z E N I E   Burmistrz Tyczyna, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o...... OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Tue, 24 Jul 2018 14:10:16 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1188 Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Gminny Zespół Obsługi Szkół w Tyczynie z siedzibą w Tyczynie, 36-020 ul. Rynek 18, pok. 35 (dalej: Zespół). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach......