Wiadomości http://bip.tyczyn.pl VIII Kadencja - 2019 r. Tue, 19 Nov 2019 15:03:55 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1217 V SESJA - VIII KADENCJI - 25.01.2019 r. VI SESJA - VIII KADENCJI - 22.02.2019 r. VII SESJA - VIII KADENCJI 22.03.2019 r. VIII SESJA [ NADZWYCZAJNA ] - VIII KADENCJI 04.04.2019 r. IX SESJA - VIII KADENCJI 26.04.2019 r. X SESJA - VIII KADENCJI 24.05.2019 r. XI SESJA - VIII KADENCJI...... SESJE - VIII KADENCJA 2018 R. Tue, 19 Nov 2019 14:34:46 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1190 I SESJA - VIII KADENCJI - 19.11.2018 r. II SESJA - VIII KADENCJI - 27.11.2018 r. III SESJA - VIII KADENCJI - 03.12.2018 r. IV SESJA - VIII KADENCJI - 28.12.2018 r. ... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 22 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 Tue, 19 Nov 2019 07:52:59 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 22 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad. Wybór Komisji...... Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek, przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w... Thu, 14 Nov 2019 14:58:42 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... PODATEK LEŚNY 2019 Thu, 14 Nov 2019 14:55:54 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1156 Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny. Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie: podatki.gov.pl.   Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r...... PODATEK ROLNY 2019 Thu, 14 Nov 2019 14:54:58 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1159 Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny. Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie: podatki.gov.pl.   Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r...... PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2019 Thu, 14 Nov 2019 14:52:44 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1158 Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny. Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie: podatki.gov.pl.   Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r...... Dodatki do zasiłku rodzinnego Wed, 06 Nov 2019 13:52:17 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1216 Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje; samotnego wychowywania dziecka; wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; kształcenia i rehabilitacji...... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 25 października 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 Mon, 21 Oct 2019 11:20:24 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 25 października 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad. Wybór...... Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP Wed, 16 Oct 2019 10:27:11 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/senat/gm/181614... Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP Wed, 16 Oct 2019 10:26:11 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/gm/181614... Frekwencja w wyborach 2019 r. do Sejmu Wed, 16 Oct 2019 10:24:32 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/frekwencja/Koniec/sejm/gm/181614... POMIESZCZENIA URZĘDU Fri, 04 Oct 2019 14:30:34 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1127 PARTER Pokój 10 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+ Ewelina Bartoń - inspektor Ewelina Osinko - starszy inspektor Justyna Kozak - pomoc administracyjna tel. (17) 221 93 10 w. 10, bezpośredni (17) 221 92 46...... Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn oraz rozpatrywaniem wniosków dotyczących studium Thu, 26 Sep 2019 13:46:56 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn oraz rozpatrywaniem wniosków dotyczących studium     Administratorem danych...... Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn oraz rozpatrywaniem wniosków dotyczących studium Thu, 26 Sep 2019 13:45:13 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn oraz rozpatrywaniem wniosków dotyczących studium     Administratorem...... Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych Thu, 26 Sep 2019 13:37:22 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 ... Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I powołanie komisji obwodowych Thu, 26 Sep 2019 08:50:13 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 ... Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Tyczyn została przeznaczona do zbycia w drodze przetargowej w miejscowości Tyczyn Wed, 25 Sep 2019 12:42:09 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Fri, 20 Sep 2019 14:53:48 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Ogłoszenie                  W dniach od 20 września 2019 r. do dnia 25 października 2019 r. odbędą się konsultacje „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...... Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Fri, 20 Sep 2019 14:51:25 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie                  W dniach od 20 września 2019 r. do dnia 25 października 2019 r. odbędą się konsultacje „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok...... Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu na rok 2020 Fri, 20 Sep 2019 14:46:33 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie   Na podstawie Uchwały Nr LIV/387/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn (Dz.Urz.Woj. z 2010 r. nr 135, poz. 2789)   Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór...... ZARZĄDZENIE NR 70.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Fri, 20 Sep 2019 14:43:26 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 70.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 19 sierpnia 2019 r.       w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony...... Losowanie członków obwodowych komisji wyborczych Mon, 16 Sep 2019 15:31:48 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 Losowanie członków obwodowych komisji wyborczych ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa - Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia. Fri, 13 Sep 2019 12:18:04 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa - Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia. ... Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu... Thu, 12 Sep 2019 14:22:28 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 ...