Wiadomości http://bip.tyczyn.pl Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 31 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 9.00 Fri, 24 Jan 2020 10:02:21 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 31 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady  Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: 1.       Otwarcie sesji...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hotelowego z restauracją na Dom Dziecka i Młodzieży na działkach nr ewid. 3694/2, 3694/1, 980/4, 980/3 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn. Wed, 15 Jan 2020 14:40:50 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 15 stycznia 2020 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i...... Petycja w sprawie budowy chodnika Wed, 15 Jan 2020 13:40:14 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1223 ... Petycja w interesie publicznym Wed, 15 Jan 2020 13:36:42 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1223 ... Petycja w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wed, 15 Jan 2020 13:33:38 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1223 ... Petycja w sprawie utwardzenia drogi Wed, 15 Jan 2020 13:28:57 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1223 ... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach zadania: przebudowa linii 15kV Boguchwała-Błażowa p. Tyczyn od słupa nr 11 do stacji transformatorowych Tyczyn 4, 8, 12, 14 i 15 na części działek nr ewid. 981/2, 981/1, 1002/3, 1026 położonych w... Wed, 15 Jan 2020 13:12:03 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 09 stycznia 2020 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07 stycznia 2020 roku zostało wszczęte...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej, dz. 604/4 i dz. 661/9 na części działek nr ewid. 604/4, 657/1, 1196/2, 595/4, 596/3, 602/1, 661/4, 661/5, 661/6, 661/7, 661/9, 656/5, 660/3, 660/7 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn. Wed, 15 Jan 2020 13:06:03 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 13 stycznia 2020 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej, dz. 927/1, 936/1, 929/9” na części działek nr ewid. 942/2, 942/1, 936/1, 921/5, 921/2, 922/1, 921/4, 922/2, 923/12, 923/11, 923/8, 923/7, 927/2, 927/1, 941/5, 940, 939/2, 928/1, 928/2, 929/9, 919/6 położonych w... Wed, 08 Jan 2020 14:58:43 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 08 stycznia 2020 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... PODATEK LEŚNY 2020 Wed, 08 Jan 2020 12:34:51 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1156 Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami lasów stanowiących...... PODATEK ROLNY 2020 Wed, 08 Jan 2020 12:30:15 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1159 Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami; posiadaczami samoistnymi; użytkownikami wieczystymi; oraz samoistnymi posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa...... PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2020 Wed, 08 Jan 2020 12:26:22 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1157 Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych oraz posiadaczami środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako...... PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2020 Wed, 08 Jan 2020 12:23:09 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1158 Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami; użytkownikami wieczystymi; posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiącymi...... Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego Tue, 07 Jan 2020 10:00:53 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1221 ... Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie Tue, 07 Jan 2020 09:59:27 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1221 Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie... Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych Bielik Tue, 07 Jan 2020 09:56:16 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1221 Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych Bielik... ZARZĄDZENIE NR 2.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia oraz powołania komisji konkursowej. Fri, 03 Jan 2020 14:57:37 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 2.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 2 stycznia 2020 r.     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia oraz powołania komisji konkursowej.   Na podstawie art.11 ust.2, art.13 ust.3 i art.15 ust.2 ustawy z 24...... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sprawa: dostawa materiałów biurowych dla potrzeb obsługi Urzędu Miejskiego w Tyczynie w okresie od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Fri, 03 Jan 2020 14:54:22 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   sprawa: dostawa materiałów biurowych dla potrzeb obsługi Urzędu Miejskiego w Tyczynie w okresie od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.               Działając na podstawie § 4 „Regulaminu udzielenia...... ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP) Mon, 30 Dec 2019 14:38:35 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1180 Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. W Urzędzie Miejskim w Tyczynie...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa odcinków elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej Boguchwała - Błażowa p. Tyczyn od słupa nr 32 do stacji transformatorowej Chmielnik 2, 5 i Kielnarowa 8 na działkach nr ewid. 99/1... Mon, 23 Dec 2019 13:39:21 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 23 grudnia 2019 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2019 roku zostało wszczęte...... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 Mon, 23 Dec 2019 13:23:16 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady  Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad. Wybór...... Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni oraz zimowym utrzymaniem chodników i placów na terenie Gminy Tyczyn w 2020 r. Thu, 12 Dec 2019 12:45:58 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1220 ... Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni oraz zimowym utrzymaniem chodników i placów na terenie Gminy Tyczyn w 2019 r. Thu, 12 Dec 2019 12:32:15 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1219 ... OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2019 terenu położonego w miejscowości Tyczyn Tue, 10 Dec 2019 14:44:15 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Tyczyn, dnia 10 grudnia 2019 roku RGB.6722.2.2019   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2019 terenu położonego w miejscowości Tyczyn               Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27...... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 Mon, 09 Dec 2019 14:56:45 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady  Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad. Wybór......