Wiadomości http://bip.tyczyn.pl SESJE - VIII KADENCJA 2018 R. Thu, 29 Nov 2018 14:20:05 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1190 ... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 Thu, 29 Nov 2018 14:16:23 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad. Wybór...... ZARZĄDZENIE NR 107.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia oraz powołania komisji konkursowej. Wed, 28 Nov 2018 10:33:05 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 107.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 26 listopada 2018 r.     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia oraz powołania komisji konkursowej.   Na podstawie art.11 ust.2, art.13 ust.3 i art.15 ust.2 ustawy...... SKŁAD RADY MIEJSKIEJ Tue, 27 Nov 2018 14:46:56 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004   Przewodniczący: Ryszard Fornal e-mail: biurorady@tyczyn.pl adres: Rynek 18, pok. nr 23, 36-020 Tyczyn tel.: (17) 221 93 10, 221 92 11 w. 23 dyżur: w 1 i 3 poniedziałek miesiąca od 15:00 do 17:00 Wiceprzewodniczący: Ewelina Malak Radni: Czarnik...... Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Mon, 26 Nov 2018 14:43:12 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej... Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Tyczyn została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej Thu, 22 Nov 2018 12:44:23 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Tyczyn została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej... Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej Thu, 22 Nov 2018 12:42:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 Thu, 22 Nov 2018 10:01:05 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyczyn ul. Lasek – Kielnarowa Królka z przepompowniami ścieków, rurociągami tłocznymi oraz przyłączami do budynków na działkach nr ewid. 2349/1, 2357/5, 2363/2, 2363/1, 2363/3, 2365/4, 2365/3, 2367/4... Thu, 22 Nov 2018 09:38:14 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 21 listopada 2018 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2018 roku zostało wszczęte postępowanie...... Inicjatywa - Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin- Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze Thu, 22 Nov 2018 09:13:43 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1191 ... POMIESZCZENIA URZĘDU Thu, 22 Nov 2018 09:03:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1127 PARTER Pokój 10 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgr Ewelina Bartoń - inspektor mgr Ewelina Osinko - starszy inspektor Justyna Zawada - pomoc administracyjna Aneta Nowak - pomoc administracyjna mgr Dorota Sówka-Szmigiel - asystent rodziny tel. (17) 221 93...... RADA MIEJSKA Thu, 22 Nov 2018 08:53:57 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-24 Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w obowiązującym kodeksie wyborczym. Jej kadencja trwa 5 lata, licząc od dnia wyborów. Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu. Sesje Rady...... NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ Mon, 19 Nov 2018 08:35:02 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1189 W związku z nowymi przepisami, sesje Rady Miejskiej w Tyczynie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, oraz dźwięk. Informujemy również, że utrwalony i udostępniony w Internecie będzie wizerunek i głos osób znajdujących się na sali...... Postanowienie Komisarza Wyborcczego w Rzeszowie w sprawie zwołania pierwszej sesji nowowybranej Rady Miejskiej w Tyczynie na dzień 19 listopada o godz. 10.00 Sat, 17 Nov 2018 13:49:05 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 UWAGA !!!   W związku z nowymi przepisami, najbliższa sesja Rady Miejskiej w Tyczynie będzie po raz pierwszy transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, oraz dźwięk.   Informujemy również, że utrwalony i udostępniony w Internecie będzie...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym na działce nr ewid. 929/7 oraz na części działki nr ewid. 929/9 położonych w miejscowości Hermanowa, gmina Tyczyn. Fri, 16 Nov 2018 14:18:29 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 13 listopada 2018 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... ZARZĄDZENIE NR 101.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Fri, 16 Nov 2018 14:15:34 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 101.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 16 listopada 2018 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.   Na podstawie art.11 ust.2, art.13 ust.3 i art.15 ust.2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o...... Zarządzenie nr 96.2018 Burmistrza Tyczyna z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów. Fri, 09 Nov 2018 12:41:06 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Zarządzenie nr 96.2018 Burmistrza Tyczyna z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów.   Na podstawie art. 47...... Zarządzenie nr 96.2018 Burmistrza Tyczyna z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów. Fri, 09 Nov 2018 12:39:55 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1172 Zarządzenie nr 96.2018 Burmistrza Tyczyna z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów.   Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 26 października 2018 r. o przyjęciu Programu Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2022 Diagnoza i strategia Fri, 09 Nov 2018 08:47:03 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 26 października 2018 r.     Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...... Weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn Fri, 09 Nov 2018 07:55:17 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie Pozytywną weryfikację pod względem formalnym przeszły wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu na rok 2019, złożone przez: - LKS „Jar” w Kielnarowej, - LKS „Herman” w Hermanowej, - MKS „Strug” w Tycznie, - UKS „Flimero”...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 26 października 2018 r. o przyjęciu Programu Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2022 Diagnoza i strategia Wed, 07 Nov 2018 14:37:02 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 26 października 2018 r.     Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz...... Program Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2017-2022. Diagnoza i startegia Wed, 07 Nov 2018 14:34:39 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 ... Wykaz przyznanych dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków z budżetu gminy Tyczyn w 2018 roku Mon, 29 Oct 2018 15:03:42 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Wykaz przyznanych dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków z budżetu gminy Tyczyn w 2018 roku     Rodzaje zadań: Prace konserwatorskie balustrady wraz z prospektem organowym w...... Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. Mon, 29 Oct 2018 14:30:36 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.   W dniach od 6 września 2018 r. do 5 października 2018 r. odbyły się konsultacje w sprawie „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...... Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. Mon, 29 Oct 2018 14:29:07 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.   W dniach od 6 września 2018 r. do 5 października 2018 r. odbyły się konsultacje w sprawie „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami......