Wiadomości http://bip.tyczyn.pl Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 Thu, 18 Apr 2019 14:21:54 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku...... Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień... Thu, 18 Apr 2019 14:14:27 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1193 ... Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja... Thu, 18 Apr 2019 14:11:52 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1193 ... Rady Sołeckie i Zarząd Osiedla w Tyczynie Tue, 16 Apr 2019 11:00:13 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1024 Na mocy uchwał Rady Miejskiej na terenie gminy Tyczyn utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw i osiedli. Działają one w oparciu o statut nadany im przez Radę Miejską. Do zakresu działań tych jednostek należą sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone...... DYREKTOR BIURA STOWARZYSZENIA RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH Mon, 15 Apr 2019 14:05:31 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 DYREKTOR BIURA STOWARZYSZENIA RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH... Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w sprawie jej składu, siedziby oraz pełnionych dyżurach Thu, 11 Apr 2019 14:57:23 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1193 ... OBWIESZCZENIE z dnia 11.04.2019 r. - S TA R O S TA R Z E S Z OWS K I z a w i a d a m i a że na wniosek z dnia 13.03.2019 r., złożony przez Burmistrza Tyczyna, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: AB.6740.15.1.2019 w sprawie wydania decyzji o... Thu, 11 Apr 2019 14:50:17 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE z dnia 11.04.2019 r.  - S TA R O S TA R Z E S Z OWS K I z a w i a d a m i a że na wniosek z dnia 13.03.2019 r., złożony przez Burmistrza Tyczyna, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: AB.6740.15.1.2019 w sprawie wydania decyzji o...... INFORMACJE GMINY TYCZYN W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 2018 Wed, 10 Apr 2019 09:11:40 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1171 INFORMACJE GMINY TYCZYN W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 r.   Podmioty odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tyczyn, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady...... ZARZĄDZENIE Nr 38.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Fri, 05 Apr 2019 14:14:33 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 38.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 1 kwietnia 2019 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.   Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art.15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...... Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Tyczyn została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tyczyn Tue, 02 Apr 2019 14:40:36 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Tyczyn została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Tyczyn... Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1418R Borek Stary - Borówki - Grzegorzówka w km 0+000 do 7+837. Tue, 02 Apr 2019 14:28:57 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1418R Borek Stary - Borówki - Grzegorzówka w km 0+000 do 7+837. Tue, 02 Apr 2019 14:26:33 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 Tue, 02 Apr 2019 10:52:15 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja (nadzwyczajna) Rady  Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad:    Otwarcie...... Ogłoszenie o wyniku naboru partnera do wspólnej realizacji projektu Mon, 01 Apr 2019 13:31:31 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Ogłoszenie o wyniku naboru partnera do wspólnej realizacji projektu    Ogłoszenie o wyniku naboru na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie...... Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Tyczyn została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Kielnarowa Wed, 27 Mar 2019 15:06:29 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wed, 20 Mar 2019 14:48:28 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1193 ... ZARZĄDZENIE Nr 27.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wed, 13 Mar 2019 14:48:25 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 27.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 4 marca 2019 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.   Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art.15 ustawy z 24 kwietnia...... Burmistrz Gminy Tyczyn podaje do wiadomości, że lokal przy ul.Rynek 3 w Tyczynie stanowiący własność gminy został przeznaczony do wynajęcia w drodze przetargowej Wed, 13 Mar 2019 14:43:21 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... OBWIESZCZENIE o uzupełnieniu Karty informacyjnej oraz wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Nr 108962 R ul. Potoki. Wed, 13 Mar 2019 14:41:02 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 22 marca 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 Tue, 12 Mar 2019 14:52:01 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 22 marca 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: 1.       Otwarcie sesji. 2.      ...... Kalendarz Wyborczy Mon, 11 Mar 2019 12:47:40 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1193 ... Burmistrz Tyczyna ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie... Mon, 11 Mar 2019 08:17:31 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Burmistrz Tyczyna ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach zadania: przebudowa linii SN 15 kV Boguchwała-Błażowa p. Tyczyn od słupa nr 11 do stacji transformatorowych Tyczyn 4, 8, 12, 14 i 15 na części działki nr ewid. 1009/1 położonej w miejscowości Tyczyn... Thu, 07 Mar 2019 14:59:14 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 07 marca 2019 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05 marca 2019 roku zostało wszczęte...... Program współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Thu, 07 Mar 2019 08:36:25 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 ... Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2019 r. Thu, 07 Mar 2019 08:34:10 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 ...