Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE - 2018 (VII kadencja)

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
UCHWAŁA NR XLVI.321.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 351.29 KB
UCHWAŁA NR XLVI.322.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn. Plik pdf 140.44 KB
UCHWAŁA NR XLVI.323.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Tyczyn jednostkach oświatowych. Plik pdf 137.47 KB
UCHWAŁA NR XLVI.324.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tyczyn. Plik pdf 167.98 KB
UCHWAŁA NR XLVI.325.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech. Plik pdf 136.30 KB
UCHWAŁA NR XLVI.326.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyczyn dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Plik pdf 238.53 KB
UCHWAŁA NR XLVI.327.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Tyczynie w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Plik pdf 132.96 KB
UCHWAŁA NR XLVI.328.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Plik pdf 191.71 KB
UCHWAŁA NR XLVI.329.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Tyczyn dla spółek wodnych oraz sposobu jej rozliczania. Plik pdf 456.35 KB
UCHWAŁA NR XLVI.330.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej. Plik pdf 324.37 KB
UCHWAŁA NR XLVI.331.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV.314.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 15 grudnia 2017 r. Plik pdf 134.00 KB
UCHWAŁA NR XLVI.332.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji Plik pdf 145.19 KB
UCHWAŁA NR XLVI.333.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. Plik pdf 3.43 MB
UCHWAŁA NR XLVI.334.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 466.23 KB
UCHWAŁA NR XLVI.335.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Plik pdf 563.08 KB
UCHWAŁA NR XLVII.336.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Gminy Tyczyn na lata 2012-2022. Plik pdf 275.57 KB
UCHWAŁA NR XLVII.337.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2018 terenu położonego w Matysówce. Plik pdf 6.93 MB
UCHWAŁA NR XLVII.338.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Tyczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania oraz sposobu jej rozliczania. Plik pdf 358.98 KB
UCHWAŁA NR XLVII.339.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 maja 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu. Plik pdf 136.42 KB
UCHWAŁA NR XLVII.340.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. Plik pdf 133.04 KB
UCHWAŁA NR XLVII.341.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV.312.2017 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 15 grudnia 2017 r. Plik pdf 135.51 KB
UCHWAŁA NR XLVII.342.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej włączenia sołectwa Matysówka do Miasta Rzeszowa. Plik pdf 210.20 KB
UCHWAŁA NR XLVII.343.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 281.70 KB
UCHWAŁA NR XLVII.344.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. Plik pdf 3.42 MB
UCHWAŁA NR XLVIII.345.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn. Plik pdf 134.71 KB
UCHWAŁA NR XLVIII.346.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn” na 2018 r. Plik pdf 358.88 KB
UCHWAŁA NR XLVIII.347.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn. Plik pdf 10.11 MB
UCHWAŁA NR XLVIII.348.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Tyczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Plik pdf 229.99 KB
UCHWAŁA NR XLVIII.349.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na usługi pocztowe. Plik pdf 132.03 KB
UCHWAŁA NR XLVIII.350.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 463.65 KB
UCHWAŁA NR XLVIII.351.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. Plik pdf 3.43 MB
UCHWAŁA NR XLIX.352.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności. Plik pdf 292.07 KB
UCHWAŁA NR XLIX.353.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia IX Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn. Plik pdf 35.01 MB
UCHWAŁA NR XLIX.354.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.339.18 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 lutego 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu. Plik pdf 136.55 KB
UCHWAŁA NR XLIX.355.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.341.18 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 lutego 2018 r. Plik pdf 135.19 KB
UCHWAŁA NR XLIX.356.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 445.83 KB
UCHWAŁA NR XLIX.357.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Tyczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Plik pdf 227.19 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2018-03-06
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-03-06 14:01
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2018-06-06 10:01
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2018r. 13:45:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.