XML
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW UM TYCZYN ZŁOŻONE W 2019 ROKU
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE BURMISTRZA, Z-ca BURMISTRZA, SEKRETARZA, 
SKARBNIKA, KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, 
OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH 
GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE 
ADMINISTRACYJNE W IMIENIU BURMISTRZA, DYREKTORÓW SZKÓŁ.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2019-06-18
Publikujący Marcin Jarosz - Informatyk 2019-06-18 14:21
Modyfikacja Marcin Jarosz - Informatyk 2019-06-18 14:40