XML
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.30
Informuję, że w dniu w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.30  w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 29 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Wnioskowej.
  4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad   i   trybu   przeprowadzenia   konsultacji z mieszkańcami Gminy Tyczyn w przedmiocie włączenia sołectwa Matysówka do Miasta Rzeszowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2017 r.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zapytania i interpelacje.
  9. Głosowanie wniosków zgłoszonych podczas sesji.
  10. Zakończenie sesji.
 
                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                            
                                                                                             Adam SKOWROŃSKI
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłDorota Michalak - Inspektor2017-12-20
Publikujący Andrzej Siwiec 2017-12-20 14:10