Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00
Informuję, że w dniu w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Konsultacje z radnymi na temat projektu Programu rozwoju gminy Tyczyn na lata 2017-2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz  do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania  przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych  przez Gminę Tyczyn jednostkach oświatowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tyczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyczyn dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Tyczynie w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansach zadań oświatowych,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Tyczyn dla spółek wodnych oraz sposobu jej rozliczania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r.
 18. Informacja o pracy Rady Miejskiej:
 1. sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za 2017 r. oraz przedstawienie planów pracy komisji na 2018 r.,  
 2.  przedstawienie tematyki i terminarza pracy Rady Miejskiej na 2018 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 2. Informacja o międzysesyjnej działalności Burmistrza.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zapytania i interpelacje.
 5. Informacja o wnioskach z poprzedniej sesji.
 6. Głosowanie wniosków zgłoszonych podczas sesji.
 7. Zakończenie sesji.
 
                                                                                                                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                    Adam SKOWROŃSKI
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłDorota Michalak - Inspektor2018-01-23
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-01-23 10:51
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2018-02-22 08:26
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2018r. 20:08:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.