XML
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 18 maja 2018 r. (piątek) o godz. 9.00
Informuję, że w dniu w dniu 18 maja 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja o realizacji zadań za 2017 r. przez instytucje kultury.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Tyczyna za 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IV Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r.
 9. Informacja o międzysesyjnej działalności Burmistrza.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Zapytania i interpelacje.
 12. Informacja o wnioskach z poprzedniej sesji.
 13. Głosowanie wniosków zgłoszonych podczas sesji.
 14. Zakończenie sesji.
                                  
                                  
 
   Przewodniczący Rady Miejskiej
                     
                                                                                                           Adam SKOWROŃSKI
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłDorota Michalak - Inspektor2018-05-10
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-05-10 14:42