XML
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 27 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00
Informuję, że w dniu w dniu 27 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja o realizacji uchwał i wniosków przyjętych w I-szym półroczu 2018 r. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Tyczyn.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2018-2023”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Tyczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy na terenie miasta Tyczyna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia spółki oraz objęcie udziałów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r.
 13. Informacja o międzysesyjnej działalności Burmistrza.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
 15. Zapytania i interpelacje.
 16. Głosowanie wniosków zgłoszonych podczas sesji.
 17. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłDorota Michalak - Inspektor2018-07-25
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-07-25 08:48