XML
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.
Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.
 
W dniach od 6 września 2018 r. do 5 października 2018 r. odbyły się konsultacje w sprawie „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, który był udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie w zakładce Ogłoszenia i informacje oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie w pokoju 25.

            W czasie odbywających się konsultacji żadna z uprawnionych organizacji nie wyraziła  opinii w tej sprawie. Sprawozdanie zostało sporządzone w celu zamieszczenia w BIP-ie - § 5 ust.1 uchwały    Nr LI/363/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Tyczyn w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Sprawozdanie Plik pdf 385.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2018-10-29
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-10-29 14:28
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2018-10-29 14:29