XML
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 26 października 2018 r. o przyjęciu Programu Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2022 Diagnoza i strategia
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 26 października 2018 r.
 
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)
Burmistrz Tyczyna podaje do publicznej wiadomości informacje o:
  1. przyjęciu Programu Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2022 Diagnoza i strategia.
uchwałą Rady Miejskiej w Tyczynie nr LV.403.18 z dnia 19 października 2018 r.
  1. możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
W/w dokumenty udostępnione zostały:
  • w wersji drukowanej – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, przy ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, pokój nr 28, tel. 17 23-04-928, w poniedziałek w godz. 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30, w piątek w godz. 7.30 do 14.00;
  • w formie elektronicznej – w formie plików do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie – www.bip.tyczyn.pl (zakładka „Obwieszczenia”).
 
 
                                                                                                             Burmistrz Tyczyna
                                                                                                               Janusz Skotnicki
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2018-11-07
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-11-07 14:37
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2018-11-07 14:38