Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405) – zwanej dalej ustawą OOŚ, informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych w postępowaniu w sprawie sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Tyczyn na lata 2017-2021  perspektywą do 2024 roku.
            Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) organem właściwym do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska jest Burmistrz Tyczyna.
            Z treścią projektu Programu można zapoznać się:
–  w Urzędzie Miejskim w Tyczynie ul. Rynek 18, (pok. 24), w godzinach pracy urzędu:
poniedziałek 7.30-17.00,
wtorek-środa 7.30-15.30,
piątek 7.30-14.00 ,
– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie:
bip.tyczyn.pl,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Tyczyn:
www.tyczyn.pl.
 
Jednocześnie informuje się o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po analizie projektu Programu stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – pismem znak WOOŚ.410.1.168.2017.BK.2 z dnia 26.06.2017. Planowane w przedmiotowym dokumencie działania mają charakter ogólny, koncepcyjny, przedmiotowy dokument nie wyznacza ich parametrów technicznych. Inwestycje będą realizowane w granicach jednej gminy. Biorąc to pod uwagę Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że realizacja zadań przedstawionych w dokumencie nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć na poszczególne komponenty środowiska, w tym na obszary chronione na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.).
 
Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie 21 dni tj. od 3 sierpnia do 23 sierpnia 2017 r. Zgodnie z art. 40 ustawy OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres:
tyczyn@tyczyn.pll). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Tyczyna. Na podstawie art. 41 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Tyczyn, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie  (korytarz – parter).
  
 
 
 
BURMISTRZ TYCZYNA
Janusz Skotnicki
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Program Ochrony Środowiska Plik doc 9.35 MB
Załącznik nr 1 Plik doc 12.22 KB
Załącznik nr 2 Plik doc 12.31 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2017-07-27
Publikujący Andrzej Siwiec 2017-07-27 12:12
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2017-07-27 12:16
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 19 lipca 2018r. 09:15:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.