XML
Obwieszczenie o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2024 roku
 
Obwieszczenie
o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2024 roku

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1405) Burmistrz Tyczyna informuje że, Uchwałą Nr XLII.293.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia
20 października 2017 r. został przyjęty Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2024 roku.
 
Istnieje możliwości zapoznania się z treścią ww. Programu oraz treścią Uzasadnienia dotyczącego udziału społeczeństwa w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2024 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, pokój 24 w godzinach pracy urzędu oraz na stronach internetowych pod adresem: http://bip.tyczyn.pl/ w zakładce Ochrona środowiska/obwieszczenia. Ponadto niniejsze Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej „Głos Tyczyna”.  
 
 
Burmistrz Tyczyna
 Janusz Skotnicki

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Program Ochrony Środowiska Plik pdf 34.05 MB
Uzasadnienie Plik pdf 138.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2017-11-22
Publikujący Andrzej Siwiec 2017-11-22 12:25
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2017-11-22 12:27