XML
ULGI ODROCZENIA UMORZENIA ZA 2017 R.
  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2017 roku udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.
 
NAZWISKO I IMIĘ KWOTA PODATKU w zł KWOTA ODSETEK w zł PRZYCZYNA ULGI
IKARNET SP. Z O.O. 3.165,20 144,00 Ważny interes podatnika
KYC JAN,
KYC ALEKSANDRA
924,00 9,00 Ważny interes podatnika
MAZUR JAN 4.824,03 1.916,00 Ważny interes podatnika
OLSZAŃSKA ALINA 3.482,60 37,00 Ważny interes podatnika
TRZYNA WALDEMAR                2.592,00 122,00 Ważny interes podatnika
 
 
  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2017 roku rozłożono zapłatę podatku i zaległości podatkowej na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.
 
NAZWISKO I IMIĘ / NAZWA
PETRONKO JAN
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłRenata Klimasz - inspektor2018-05-28
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-05-28 11:48