XML
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2017 roku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2017 roku

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy gminy Tyczyn w ramach uiszczanej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady.
Tak jak w latach ubiegłych PSZOK mieści się przy ul. Myśliwskiej w Błażowej (przy placu sortowni) Tel. 17-230-14-44 i obsługiwany jest przez Gospodarkę Komunalną w  Błażowej Sp. z o.o.
(mapka)
Punkt jest czynny w każdą środę  w godzinach od 1000-1800 (W przypadku gdy w środę wypadnie dzień ustawowo wolny od pracy, to odbiór odpadów odbędzie się w następny dzień pracujący) 
Przyjmując odpady od danej osoby obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego odpad, w szczególności imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, z której odpady pochodzą.
W PSZOK mieszkańcy gminy Tyczyn  mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne tj.:
1) opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe;
2) tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;
2) odpady zielone (gałęzie, liście, trawa);
3) odpady wielkogabarytowe;
4)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (świetlówki, żarówki energooszczędne itp.);
5) zużyte opony;
6) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady remontowe –budowlane pochodzące z remontów i innych robót budowlanych na wykonacie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej;
7) odpady niebezpieczne: zużyte baterie i akumulatory, odpady zawierające rtęć (termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki), rozpuszczalniki organiczne, środki czyszczące itp. i opakowania po nich, środki ochrony roślin (owadobójcze, chwastobójcze itp.) i opakowania po nich,  resztki farb, lakierów, klejów, środków do konserwacji i ochrony drewna itp., opakowania po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji, zużyte oleje smarowe, środki do konserwacji metali itp., różne odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami.
 
Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.
UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych.

 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2017-01-02
Publikujący Andrzej Siwiec 2017-01-02 14:25