Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn
Tyczyn, dnia 06.12.2017 r

RGB.6720.1.2017
 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TYCZYNA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII.228.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/290/02 z dnia 29 sierpnia 2002 r. z późn. zm. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn obejmującego obszar nr 1 położony w  miejscowości Hermanowa i obszar nr 2 położony w miejscowości Kielnarowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 grudnia 2017r. do 16 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, pok. nr 18, w godzinach pracy urzędu.

 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie XI zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie w sali konferencyjnej, o godzinie 12°°.

 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Tyczyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lutego 2018r.

 
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) ww. projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.


W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2017-12-06
Publikujący Administrator Systemu - Admin 2017-12-06 09:08
Modyfikacja Administrator Systemu - Admin 2017-12-14 08:19
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 15 listopada 2018r. 01:35:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.