Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IX zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TYCZYNA
                                              
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IX zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXII.146.16 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 kwietnia 2016 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia IX zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, IX zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. IX zmiany Studium, oraz dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej oceny w dniach od 02 lutego 2018 r. do dnia 02 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, pok. 18 w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w IX zmianie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08 lutego 2018 r. o godz. 12oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, w sali konferencyjnej.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu IX zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Tyczyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2018 r.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
 
 
 
                                                                                                          Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie o wyłożeniu Plik pdf 6.23 MB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2018-01-25
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-01-25 14:30
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2018-01-25 14:42
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 23 stycznia 2019r. 20:40:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.