Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn
 
 
            Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, pok. Nr 18 w godzinach pracy urzędu.
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie VI zmiany Studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, w sali konferencyjnej.
            Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Tyczyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r.
Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), ww. projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
 
 
Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2018-03-07
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-03-07 14:17
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 19 marca 2019r. 03:00:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.