Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TYCZYNA
 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany StudiumUwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy i Miasta Tyczyn
                                  
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII.252.17 Rady Miejskiej w Tycznie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/290/02 z dnia 29 sierpnia 2002 r. z późn. zm. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn obejmującego obszar położony w miejscowości Kielnarowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 marca 2018r. do 19 kwietnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, pok. nr 18, w godzinach pracy urzędu.
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie IV zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie w sali konferencyjnej, o godzinie 13°°.                                 
            Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Tyczyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2018r.
            Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) ww. projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
             W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
 
 
                                                                                                          Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2018-03-13
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-03-13 14:33
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2018-03-13 14:55
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 19 marca 2019r. 03:01:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.