XML
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 16 kwietnia 2018 roku - budowa sieci wodociągowej Kielnarowa – Wólka na części działek nr ewid. 847/5, 847/7, 846, 845, 841/1, 841/2, 638, 196/4, 197/7, 195/5, 195/4, 196/2, 196/3 położonych w miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn.

Obwieszczenie
Burmistrza Tyczyna 
z dnia 16 kwietnia 2018 roku

  

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16 kwietnia 2018 roku Burmistrz Tyczyna wydał postanowienie znak RGB.6733.22.2016, dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w swojej decyzji z dnia 09 grudnia 2016 roku znak RGB.6733.22.2016 wydanej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej Kielnarowa – Wólka na części działek nr ewid. 847/5, 847/7, 846, 845, 841/1, 841/2, 638, 196/4, 197/7, 195/5, 195/4, 196/2, 196/3 położonych w miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn.
 
Znak sprawy: RGB.6733.22.2016

Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2018-04-16
Publikujący Administrator Systemu - Admin 2018-04-16 14:05