XML
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielnarowa poprzez budowę odcinka linii kablowej ziemnej, słupów oświetleniowych na działkach nr ewid. 1377/1, 1378/3, 1378/5, 1379/3, 1380/1, 1381/8, 1381/10, 1381/12, 1381/14, 1381/16, 1326/10 oraz na części działek ...

Obwieszczenie

Burmistrza Tyczyna

 
z dnia 07 maja 2018 roku
 
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 07 maja 2018 roku Burmistrz Tyczyna wydał postanowienie znak RGB.6733.16.2017, dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w swojej decyzji z dnia 03 stycznia 2018 roku znak RGB.6733.16.2017 wydanej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielnarowa poprzez budowę odcinka linii kablowej ziemnej, słupów oświetleniowych na działkach nr ewid. 1377/1, 1378/3, 1378/5, 1379/3, 1380/1, 1381/8, 1381/10, 1381/12, 1381/14, 1381/16, 1326/10 oraz na części działek nr ewid. 1377/3, 1382/1, 1377/6, 1378/4, 1378/6, 1379/1, 1379/4, 1380/2, 1383/1, 1326/7, 1326/11, 1327/3, 1300, 1446/1, 1446/2, 1446/5, 1448, 1450/2 położonych w miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn.
 
 
Znak sprawy: RGB.6733.16.2017
 
 
 
                                                                                                      Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2018-05-07
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-05-07 10:59