XML
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 16 maja 2018 roku budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn.

Obwieszczenie
Burmistrza Tyczyna 
z dnia 16 maja 2018 roku

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16 maja 2018 roku została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa oświetlenia ulicznego drogi miejskiej, dz. 1762/1, 1763 na części działek nr ewid. 1746/2, 1762/1, 1747/1, 1747/2, 693/3, 1761, 1763 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn.

 
 Znak sprawy: RGB.6733.1.2018

           
Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2018-05-16
Publikujący Administrator Systemu - Admin 2018-05-16 15:06