XML
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 16 maja 2018 roku budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tyczyn ul. Potoki

Obwieszczenie
Burmistrza Tyczyna

z dnia 16 maja 2018 roku
 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16 maja 2018 roku została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tyczyn ul. Potoki na działkach nr ewid. 1323/3, 1324/3, 1324/4, 1324/7, 1324/5, 1327/3, 1327/4, 1327/5, 1324/6, 1324/1, 1239/3 oraz części działek nr ewid. 3684/20, 1323/4, 1242, 1240/3, 1239/1 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn.
 
Znak sprawy: RGB.6733.2.2018
 

Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2018-05-16
Publikujący Administrator Systemu - Admin 2018-05-16 15:09