XML
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kielnarowa Zawodzie na działkach nr ewid. 1510/6, 1510/4, 1511/2, 1508/4, 1508/3, 1693/7, 1693/8, 1693/9, 1693/10, 1693/6, 1692/8, 1692/7, 1504/4, 1503/2, 1692/5 oraz części działek nr ewid. 1512, ...

Obwieszczenie

Burmistrza Tyczyna

 
z dnia 12 czerwca 2018 roku
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2018 roku została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kielnarowa Zawodzie na działkach nr ewid. 1510/6, 1510/4, 1511/2, 1508/4, 1508/3, 1693/7, 1693/8, 1693/9, 1693/10, 1693/6, 1692/8, 1692/7, 1504/4, 1503/2, 1692/5 oraz części działek nr ewid. 1512, 1693/4, 1693/12, 1503/1, 1501, 1500, 1692/4, 1514 położonych w miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn oraz na części działek nr ewid. 2821/1, 2782/1, 2824/5, 2839/2, 2840/2, 2844/5 położonych w miejscowości Borek Stary, gmina Tyczyn.
 
 
Znak sprawy: RGB.6733.3.2018
           
          
 
 
                                                                                                   Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2018-06-12
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-06-12 12:28