XML
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odprowadzeniem wody surowej ze studni S3 zlokalizowanej w rejonie „ROSY” do projektowanej stacji uzdatniania wody w miejscowości Borek Stary w gminie Tyczyn” na części działek nr ewid. 1428/8, 1374/1, 1374/2 ...

Obwieszczenie

Burmistrza Tyczyna

 
z dnia 29 czerwca 2018 roku
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.06.2018 r. pismami znak RGB.6733.9.2018 zwrócono się zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym do następujących organów:
 
  1. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 6;
  2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW w Rzeszowie – art. 53 ust. 4 pkt 6;
  3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – art. 53 ust. 4 pkt 8.
 
o uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odprowadzeniem wody surowej ze studni S3 zlokalizowanej w rejonie „ROSY” do projektowanej stacji uzdatniania wody w miejscowości Borek Stary w gminie Tyczyn” na części działek nr ewid. 1428/8, 1374/1, 1374/2 położonych w miejscowości Borek Stary, gmina Tyczyn.
                                                                                
 
Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2018-06-29
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-06-29 13:15