XML
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Błażowej

Obwieszczenie
Burmistrza Tyczyna
z dnia 09 lipca 2018 roku
 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09 lipca 2018 roku została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Błażowej na działkach nr ewid. 971, 972 oraz na części działek nr ewid. 929/2, 970, 973, 916/1, 916/2, 68/1, 1138, 909, 910, 911, 913/1, 913/2, 914, 918, 922, 923/1, 925 położonych w miejscowości Błażowa, gmina Błażowa.

Znak sprawy: RGB.6733.4.2018

Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2018-07-09
Publikujący Administrator Systemu - Admin 2018-07-09 08:51