XML
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa oświetleniai ciągów pieszych w ramach zadania pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja Zespołu Parkowego w Tyczynie na działkach nr ewid. 1193/6, 1193/7, 1193/9 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn

Obwieszczenie

Burmistrza Tyczyna

 
z dnia 19 października 2018 roku
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2018 roku została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa oświetleniai ciągów pieszych w ramach zadania pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja Zespołu Parkowego w Tyczynie na działkach nr ewid. 1193/6, 1193/7, 1193/9 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn.
 
 
Znak sprawy: RGB.6733.14.2018
           
          
 
 
                                                                                                   Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła

inspektor
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2018-10-19
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-10-19 12:21