XML
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym” na działce nr ewid. 929/7 oraz na części działki nr ewid. 929/9 położonych w miejscowości Hermanowa, gmina Tyczyn.

Obwieszczenie

Burmistrza Tyczyna

 

z dnia 25 października 2018 roku

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25.10.2018 r. pismami znak RGB.6733.15.2018 zwrócono się zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym do następujących organów:

 

  1. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 5a;
  2. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 6;
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW w Rzeszowie – art. 53 ust. 4 pkt 6.

 

o uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym” na działce nr ewid. 929/7 oraz na części działki nr ewid. 929/9 położonych w miejscowości Hermanowa, gmina Tyczyn.

                                                                                

 

Burmistrz Tyczyna

z up. Burmistrza

mgr inż. Krzysztof Zawiła

inspektor


Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2018-10-25
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-10-25 13:11