XML
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV Boguchwała-Błażowa p. Tyczyn od słupa nr 15 do słupa nr 27, słupowej stacji transformatorowej oraz nawiązań SN i nN na części działek nr ewid. 2950/2, 44/3, 43/1, 44/2, 44/1, 54/3, 70, 73, 86, ...

Obwieszczenie

Burmistrza Tyczyna

 
z dnia 30 lipca 2019 roku
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 lipca 2019 roku została wydana decyzja w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego o zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13 sierpnia 2018 roku znak: RGB.6733.7.2018 wydanej przez Burmistrza Tyczyna dla inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV Boguchwała-Błażowa p. Tyczyn od słupa nr 15 do słupa nr 27, słupowej stacji transformatorowej oraz nawiązań SN i nN na części działek nr ewid. 2950/2, 44/3, 43/1, 44/2, 44/1, 54/3, 70, 73, 86, 88/2, 124/2, 125/2, 126/4, 129/6, 129/4, 128/2, 128/5, 143 położonych w miejscowości Borek Stary, gmina Tyczyn oraz na części działek nr ewid. 1171, 1169, 1152/4, 1153 położonych w miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn.
 
 
Znak sprawy: RGB.6733.13.2019
           
           
 
 
 
                                                                                                   Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2019-07-30
Publikujący Andrzej Siwiec 2019-07-30 15:40