Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
OGŁOSZENIE - Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Tyczynie
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi sekretariatu
w Urzędzie Miejskim w Tyczynie
 
 
 
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
 
1) Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 3. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem sekretariatu w samorządach,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 2) Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych,
 2. znajomość ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,
 3. umiejętność sprawnej organizacji pracy na samodzielnym stanowisku,
 4. komunikatywność i kreatywność.
 3) Zakres wykonywanych zadań:
 1. prowadzenie kancelarii Urzędu, w tym:
 1. obsługa programu e-PUAP i el-Dok;
 2. przyjmowanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji w elektronicznych dziennikach podawczych;
 3. rozdzielanie korespondencji na poszczególne stanowiska pracy zgodnie
  z dekretacją;
 4. wysyłanie korespondencji;
 5. ewidencjonowanie korespondencji w pocztowej książce nadawczej przesyłek poleconych;
 6. prowadzenie rejestru faktur;
 7. wykonywanie czynności związanych z załatwianiem skarg, wniosków i interpelacji oraz prowadzenie ich rejestru;
 8. udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych stanowisk organizacyjnych Urzędu;
 9. obsługa centrali telefonicznej, faksu oraz kserokopiarki;
 10. prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno-adresowych dla potrzeb Urzędu,
 1. obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez Burmistrza,
 2. prenumerata czasopism,
 3. prowadzenie ewidencji zakupu pozycji książkowych dla potrzeb Urzędu,
 4. wykonywanie i aktualizacja dokumentacji stałych dyżurów,
 5. koordynowanie prac związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie,
 6. prowadzenie spraw związanych z realizacją programów pomocowych,
 7. zastępstwo na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Tyczynie.
 4) Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 7. zaświadczenie lekarskie (lekarza medycyny pracy) poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania o naborze danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 
     Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn do godz. 15.00 dnia 14 września 2018 r. lub przesłać pocztą na ww. adres.
 
     O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
 

 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2018-08-29
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-08-29 14:29
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 20 kwietnia 2019r. 20:14:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.