XML
ZARZĄDZENIE NR 24.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w przedmiocie powołania Komisji konkursowej.
ZARZĄDZENIE NR 24.2018
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 27 marca 2018 r.
 
w sprawie zmiany zarządzenia w przedmiocie powołania Komisji konkursowej.
 
 
Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 w zw. z art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz.450) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz.1875 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
W Zarządzeniu Nr 18.2018 Burmistrza Tyczyna z dnia 28 lutego 2018 r. w § 3 w miejsce wyrażenia:
   „ 1. Jadwiga Kłos- Sekretarz Gminy - Przewodniczący, 
      2. Ewa Chlebek - pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie - Członek,
      3. Krystyna Knutel - pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie - Członek.”
 
wpisuje się:
    „1. Jadwiga Kłos- Sekretarz Gminy - Przewodniczący,
      2. Krzysztof Klimasz – pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie - Członek,
      3. Krystyna Knutel – pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie - Członek”.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Plik pdf 195.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2018-03-28
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-03-28 14:27
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2018-03-28 14:28