XML
Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Ogłoszenie
 w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688/ zamieszczam na okres siedmiu dni:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.tyczy.pl w zakładce Organizacje pozarządowe,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie,
  3. na stronie internetowej gminy Tyczyn – www.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
ofertę złożoną z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Tytuł zadania publicznego: Z profilaktyką na Ty
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie
Termin realizacji zadania: od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 1 850,00 zł słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100
 
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy zgłaszać w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn lub elektronicznej na e- mail: promocja@ tyczyn.pl /skan pisma z podpisem/, w terminie do dnia 4 czerwca 2019 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Oferta realizacji zadania Plik pdf 1.55 MB
Ogłoszenie Plik pdf 502.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2019-05-27
Publikujący Andrzej Siwiec 2019-05-27 14:31
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2019-05-27 14:32