XML
ZARZĄDZENIE NR 65.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.
ZARZĄDZENIE NR 65.2019
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 22 lipca 2019 r.
 
 
 
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.
 
Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art.15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 688) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przyznać dotację Stowarzyszeniu Młodzieżowemu Centrum Współpracy w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. „Kolonia w Jastrzębiej Górze”, w okresie od dnia
1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., w wysokości 12 500,00 zł.
 
§ 2
Zarządzenie opublikować:
  1. w BIP-ie - www.bip.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie,
  3. na stronie internetowej gminy- www.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
               
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Plik pdf 395.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2019-07-29
Publikujący Andrzej Siwiec 2019-07-29 15:11
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2019-07-29 15:12
Dodano do archiwum Andrzej Siwiec