Wiadomości https://bip.tyczyn.pl pl-PL RGO.6220.1.3.2022 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie obudowy studni S-4 i S-5, miejscowość Borek Stary, gmina Tyczyn, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie”. Tue, 21 Jun 2022 13:38:22 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1166 ... Obwieszczanie o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie obudowy studni S-4 i S-5, miejscowość Borek Stary, gmina Tyczyn, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie”. Tue, 21 Jun 2022 13:34:28 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn   Tyczyn, dnia 21.06.2022 r. RGO.6220.1.3.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Tyczyna, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz...... Obwieszczenie o padaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie obudowy studni S-4 i S-5, miejscowość Borek Stary, gmina Tyczyn, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie”. Tue, 21 Jun 2022 13:32:40 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn Tyczyn, dnia 21.06.2022 r. RGO.6220.1.3.2022   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Burmistrz Tyczyna na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 20 czerwca 2022 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym Tue, 21 Jun 2022 13:25:59 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna  z dnia 20 czerwca 2022 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu...... ZARZĄDZENIE Nr 69.2022 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Mon, 20 Jun 2022 11:19:41 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 69.2022 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 14 czerwca 2022 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.   Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art.15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...... ZARZĄDZENIE Nr 72.2022 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Mon, 20 Jun 2022 11:17:50 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 72.2022 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 czerwca 2022 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.   Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art.15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...... ZARZĄDZENIE NR 68.2022 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Wed, 15 Jun 2022 09:33:51 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn ZARZĄDZENIE NR 68.2022 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 czerwca 2022 r.     w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z...... OBWIESZCZENIE o wystąpieniu do organów opiniujących zawiadamiam strony postępowania o ponownym wystąpieniu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Fri, 10 Jun 2022 14:17:31 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn Tyczyn, dnia 10.06.2022 r. RGO.6220.1.1.2022 OBWIESZCZENIE  o wystąpieniu do organów opiniujących Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm), w związku...... Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 czerwca 2022 Fri, 10 Jun 2022 14:11:58 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Zaproszenie na sesję na 24 czerwca 2022 r. Fri, 10 Jun 2022 13:54:06 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11   Informuję, że w dniu w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku...... Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Thu, 09 Jun 2022 15:29:41 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Tyczyn, dnia 9  czerwca 2022 r. ROO.525.8.2022   Ogłoszenie  w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego...... Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wed, 08 Jun 2022 15:21:07 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Urząd Miejski w Tyczynie                                                            Tyczyn, dnia 2 czerwca 2022 r. ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn ROO.525.7.2022 Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania...... SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2021 ROK Wed, 08 Jun 2022 13:54:56 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1210 ... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 07.06.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn Tue, 07 Jun 2022 15:10:11 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Tyczyn, dnia 07.06.2022 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn                   Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 11a ustawy...... ogłoszenie Mon, 06 Jun 2022 09:03:19 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Tyczyn, dnia 2 czerwca 2022 r. ROO.525.7.2022   Ogłoszenie  w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu...... Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Fri, 03 Jun 2022 10:47:02 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.... DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Thu, 02 Jun 2022 09:29:17 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW   Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz...... RIG4.6220.4.2021.BC_Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej 878... Thu, 02 Jun 2022 07:50:52 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1166 ... Obwieszczenie- informacja Wójta Gminy Hyżne z dnia 1 czerwca 2022 r. zawiadomienie stron... Wed, 01 Jun 2022 11:04:30 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... Obwieszczenie- informacja Wójta Gminy Hyżne z dnia 1 czerwca 2022 r. podaje do publicznej wiadomości... Wed, 01 Jun 2022 10:59:20 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... Raport za 2021 r. Tue, 31 May 2022 14:53:39 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1212 ... INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ ZA 2021 R. Tue, 31 May 2022 09:56:07 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1107 ... ULGI ODROCZENIA UMORZENIA ZA 2021 R. Mon, 30 May 2022 10:29:46 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1106 ... ZARZĄDZENIE Nr 54.2022 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn. Fri, 27 May 2022 12:11:51 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 54.2022 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 18 maja 2022 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity...... O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Thu, 26 May 2022 11:50:00 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn   Tyczyn, dnia 27.05.2022 r.                                                         RGO.6220.1.3.2022     O B W I E S Z C Z E N I E   Zawiadomienie o zakończeniu......