Wiadomości https://bip.tyczyn.pl pl-PL Raport za 2019 r. Tue, 02 Jun 2020 10:23:15 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1212 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej publicznej na odcinku od km 0+002,60 do km 0+523,06 do drogi Hermanowa Przylasek wraz z niezbedną infrastruktura techniczną w ramach zadania pn.: Budowa drogi... Sat, 30 May 2020 10:10:05 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej publicznej na odcinku od km 0+002,60 do km 0+523,06 do drogi Hermanowa Przylasek wraz z niezbedną infrastruktura techniczną w ramach zadania pn.: Budowa...... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 108921R Kielnarowa - matysówka klasy D polegająca na wykonaniu pętli autobusowej na granicy Gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Tyczyn obszar wiejski w ... Sat, 30 May 2020 10:02:33 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 108921R Kielnarowa - matysówka klasy D polegająca na wykonaniu pętli autobusowej na granicy Gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Tyczyn obszar wiejski w...... Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przedstawieniem Radzie Miejskiej w Tyczynie do uchwalenia projektu VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn Fri, 29 May 2020 08:41:03 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Burmistrz Tyczyna 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18 Tyczyn, dnia 29.05.2020 r. RGB.6720.1.2018   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przedstawieniem Radzie Miejskiej w Tyczynie do uchwalenia projektu VII zmiany Studium Uwarunkowań i...... OGŁOSZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa Thu, 28 May 2020 15:20:32 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Tyczyn, dnia 28 maja 2020 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa               Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 27 maja 2020 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym Wed, 27 May 2020 15:21:50 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 27 maja 2020 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu...... OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2019 terenu położonego w miejscowości Tyczyn Wed, 27 May 2020 09:28:40 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27     Tyczyn, dnia 26 maja 2020 roku   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2019  terenu położonego w miejscowości...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 21 maja 2020 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Thu, 21 May 2020 15:30:16 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 21 maja 2020 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte...... Informuję, że w dniu w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej Wed, 20 May 2020 13:07:09 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Ustalenie porządku obrad. 3...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o przystąpieniu do sporządzania XII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn Wed, 20 May 2020 12:18:41 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 RGB.6720.1.2020                                                                                             Tyczyn, dnia 20.05.2020 r.   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA   o przystąpieniu do sporządzania XII zmiany Studium...... INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ ZA 2019 R. Wed, 20 May 2020 12:04:49 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1107 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej – ulga z tytułu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji...... ULGI ODROCZENIA UMORZENIA ZA 2019 R. Wed, 20 May 2020 12:02:06 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1106 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2019 roku udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł   NAZWISKO I IMIĘ KWOTA PODATKU w...... ULGI ODROCZENIA UMORZENIA ZA 2018 R. Wed, 20 May 2020 11:54:01 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1106 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2018 roku udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł   NAZWISKO I IMIĘ KWOTA PODATKU W...... OBWIESZCZENIE WODY POLSKIE Thu, 14 May 2020 15:33:18 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK Fri, 08 May 2020 12:55:57 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1210 ... Sprawozdania finansowe za 2019 r. Wed, 06 May 2020 12:37:15 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1194 ... ZAWIADOMIENIE w dniu 01 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym; na działkach nr ewid. 1495/3, 1496/2 położonych w miejscowości Tyczyn Tue, 05 May 2020 09:58:41 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn  Tyczyn, dnia 04 maja 2020 roku RGB.6730.82.2020 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49a, art. 49b, art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256, z...... Sprawozdanie z realizacji ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn” w 2012-2019 r. Tue, 05 May 2020 09:45:39 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 ... Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn’’ na 2012-2019 r. Tue, 05 May 2020 09:41:18 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 ... ZAWIADOMIENIE w dniu 26 marca 2020 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: - rozbudowa budynku gospodarczego (3g) na działce nr ewid. 1784/6 położonej w miejscowości Tyczyn Mon, 04 May 2020 13:05:23 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn Tyczyn, dnia 30 kwietnia 2020 roku                 RGB.6730.77.2020 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49a, art. 49b, art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z ...... Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2019 Thu, 30 Apr 2020 13:07:24 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2019   Program współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...... Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2019 Thu, 30 Apr 2020 13:07:19 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2019   Program współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...... Gminny Zespół Obsługi Szkół Wed, 29 Apr 2020 13:53:21 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1229 ... Szkoła Podstawowa w Tyczynie Wed, 29 Apr 2020 11:58:47 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1229 ... Szkoła Podstawowa w Kielnarowej Wed, 29 Apr 2020 11:57:48 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1229 ...