Wiadomości https://bip.tyczyn.pl pl-PL OBWIESZCZENIE z dnia 07.06.2023 o przystąpieniu do sporządzenia XVII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn Wed, 07 Jun 2023 11:08:08 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Zarządzenie Nr 39_2023 z dnia 31 maja 2023 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu Mon, 05 Jun 2023 10:33:54 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Kielnarowa i Borek Stary. Fri, 02 Jun 2023 15:04:01 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 02 czerwca 2023 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2023 roku zostało wszczęte postępowanie zmierzające do...... PGW Wody Polskie_Informacja o wszczęciu postępowania admnistracyjnego_29.05.2023 Wed, 31 May 2023 15:32:45 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23.05.2023 Wed, 31 May 2023 15:31:01 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... ZARZĄDZENIE NR 35.2023 z dnia 22 maja 2023 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Wed, 31 May 2023 13:36:44 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 30 maja 2023 roku - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek położonych w miejscowości Borek Stary, gm. Tyczyn. Tue, 30 May 2023 12:48:41 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 30 maja 2023 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 09 maja 2023 roku zostało wszczęte postępowanie...... Obwieszczenie Burmistrza Błażowej z dnia 15.05.2023 budowa odcinka sieci energetycznej. Tue, 30 May 2023 12:38:13 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Błażowej z dnia 15.05.2023 budowa odcinka sieci energetycznej. ... Sprzedaż końcowa węgla w Gminie Tyczyn termin składania wniosków 30 czerwca 2023r. Tue, 30 May 2023 12:23:29 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 OGŁOSZENIE Przypomnienie o sprzedaży końcowej węgla dla gospodarstw domowych Od 15 maja 2023 r. w Gminie Tyczyn rozpoczęła się sprzedaż końcowa węgla. Przeznaczona do sprzedaży końcowej aktualna ilość paliwa stałego wynosi 33,25 ton, w tym: kostka [63 mm ...... INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ ZA 2022 R. Tue, 30 May 2023 11:45:27 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1107 INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ ZA 2022 R. ... ULGI ODROCZENIA UMORZENIA ZA 2022 R. Tue, 30 May 2023 11:41:46 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1106 ULGI ODROCZENIA UMORZENIA ZA 2022 R. ... Raport za 2022 r. Thu, 25 May 2023 15:23:03 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1212 ... Obwieszczenie Wójta Gminy Hyżne - z dnia 22.05.2023 Thu, 25 May 2023 15:15:12 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Obwieszczenie Starosy Rzeszowskiego z dnia 16.05.2023 r. Mon, 22 May 2023 14:18:19 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Starosy Rzeszowskiego z dnia 16.05.2023 r.... Obwieszczenie PGW Wody Polskie_12.05.2023 Tue, 16 May 2023 15:32:16 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Zaproszenie na sesję 25 maja 2023 r. Tue, 16 May 2023 15:22:13 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11      Informuję, że w dniu w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:     Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie...... OGŁOSZENIE - o sprzedaży końcowej węgla dla gospodarstw domowych Mon, 15 May 2023 14:36:49 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 OGŁOSZENIE o sprzedaży końcowej węgla dla gospodarstw domowych Od 15 maja 2023 r. w Gminie Tyczyn rozpoczęła się sprzedaż końcowa węgla. Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi 36,75 ton, w tym: kostka [63 mm - 200 mm] –...... Obwieszczenie PGW Wody Polskie_05.05.2023 Fri, 12 May 2023 08:52:41 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... ZARZĄDZENIE NR 30.2023 z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia Wed, 10 May 2023 11:20:15 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ... Sprawozdania finansowe za 2022 r. Wed, 10 May 2023 08:59:30 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1194 ... SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2022 ROK Wed, 10 May 2023 08:13:33 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1210 ... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 04 maja 2023 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Thu, 04 May 2023 14:00:48 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 04 maja 2023 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04 maja 2023 roku zostało wszczęte...... Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.04.2023 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Tue, 02 May 2023 09:34:42 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.04.2023 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka  na odcinku od m. Kielnarowa do m. Dylągówka od km ok. 7+426,57 do km ok...... OBWIESZCZENIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. WOJEWODA PODKARPACKI Z A W I A D A M I A: zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-VIII.7820.1.5.2023 Fri, 28 Apr 2023 15:19:32 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. Stosownie do art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...... Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Fri, 28 Apr 2023 15:18:06 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Tyczyn, dnia 25 kwiecień 2023 r. ROO.525.4.2023   Ogłoszenie  w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego......