Wiadomości https://bip.tyczyn.pl pl-PL Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Tue, 01 Dec 2020 13:29:58 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Wykaz przyznanych dotacji na wykonanie prac konserwatorskich zabytków Thu, 26 Nov 2020 10:01:02 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji na rozwój sportu na 2021 Thu, 26 Nov 2020 09:58:30 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 24 listopada 2020 rokuo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Tue, 24 Nov 2020 14:32:38 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 24 listopada 2020 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Zaproszenie na sesję na 30.11.2020 Fri, 20 Nov 2020 08:47:15 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11     Informuję, że w dniu w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:     Porządek obrad: Otwarcie...... Przesłanie uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. nr 1249 zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Tyczynie na dz. nr ewid. 588/4 i 588/6 obr... Thu, 19 Nov 2020 13:15:42 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Tyczyn, dnia 10.11.2020 r. RGO.6220.1.3.2020                                                            Regionalny Dyrektor Ochrony...... Ponowne wystąpienie do organu opiniującego w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej Hermanowa 1 i Hermanowa 2 o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Thu, 19 Nov 2020 13:12:50 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Tyczyn, dnia 10.11.2020 r. RGO.6220.1.3.2020                                                               Państwowe Gospodarstwo...... Ponowne wystąpienie do organu opiniującego w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. nr 1249 zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Tyczynie na dz. nr ewid. 588/4 i 588/6 obr... Thu, 19 Nov 2020 13:06:39 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100                                                                                      Tyczyn, dnia 24.06.2020 r. RGO.6220.1.1.2020                                                     ...... Ponowne wystąpienie do organu opiniującego w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa obwodnicy miasta Tyczyn” Thu, 19 Nov 2020 13:01:55 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Tyczyn, dnia 16.11.2020 r. RGO.6220.1.2.2020                                                               Państwowe Gospodarstwo Wodne...... Przesłanie uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa obwodnicy miasta Tyczyn" Thu, 19 Nov 2020 12:55:16 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn    Tyczyn, dnia 16.11.2020 r. RGO.6220.1.2.2020                                                      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Piłsudskiego 38 35-959...... Zawiadomienie Starosty Rzeszowskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej modernizacji obrębu Tyczyn, Hermanowa, Borek Stary, Kielnarowa. Wed, 18 Nov 2020 09:01:06 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę budynku gospodarczego na stacje demontażu pojazdów samochodowych i warsztat samochodowy. Tue, 10 Nov 2020 11:10:15 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - zakończono zbieranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Sieć kanalizacja sanitarna w Tyczynie ul. Potoki II”. Tue, 10 Nov 2020 09:49:46 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna                                                                                           Tyczyn, dnia 09.11.2020 r. ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn   RGO.6220.1.4.2020       O B W I E S Z C Z E N I E   Zawiadomienie o...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 05 listopada 2020 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym Thu, 05 Nov 2020 18:32:05 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 05 listopada 2020 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 05 listopada 2020 roku W nawiązaniu do obwieszczenia z dnia 07 października 2020 roku znak RGB.6733.11.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Tyczyn dla inwestycji... Thu, 05 Nov 2020 18:28:51 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 05 listopada 2020 roku   W nawiązaniu do obwieszczenia z dnia 07 października 2020 roku znak RGB.6733.11.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy...... ZARZĄDZENIE Nr 100.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa. Thu, 29 Oct 2020 14:43:47 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ... ZARZĄDZENIE Nr 95.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Thu, 29 Oct 2020 14:42:44 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ... Karty usług Tue, 27 Oct 2020 08:42:00 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-30 Małżeństwa, narodziny, zgony Dowody osobiste Meldunki Nieruchomości Podatki lokalne, ulgi Działalność gospodarcza Sprawy wojskowe Pozostałe sprawy             Małżeństwa, narodziny...... Zaproszenie na sesję na 23.10.2020 Mon, 19 Oct 2020 10:40:57 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Tue, 13 Oct 2020 15:17:29 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ... OBWIESZCZENIE o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Sieć kanalizacja sanitarna w Tyczynie ul. Potoki II” Tue, 13 Oct 2020 13:42:42 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn   Tyczyn, dnia 12.10.2020 r. RGO.6220.1.4.2020                                                                               OBWIESZCZENIE  o wystąpieniu...... OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Sieć kanalizacja sanitarna w Tyczynie ul. Potoki II” Tue, 13 Oct 2020 13:36:20 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn   Tyczyn, dnia 12.10.2020 r. RGO.6220.1.4.2020                                                                                OBWIESZCZENIE o wszczęciu...... OGŁOSZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Hermanowa i Kielnarowa Gmina Tyczyn Tue, 13 Oct 2020 09:08:16 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11      Tyczyn, dnia 13 października 2020 roku     OGŁOSZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Hermanowa i Kielnarowa Gmina...... Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Mon, 12 Oct 2020 09:27:40 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 07-09-2020r. zawiadamiam, że w dniu 02-09-2020 roku zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 2782/1 w miejscowości Borek Stary... Wed, 07 Oct 2020 15:14:56 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 07 października 2020 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02 października 2020 roku zostało wszczęte......