Wiadomości https://bip.tyczyn.pl pl-PL Owieszczenie Dyrektora Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie Mon, 30 Jan 2023 12:28:00 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Owieszczenie Dyrektora Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 27 stycznia 2023 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym Fri, 27 Jan 2023 15:18:30 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 27 stycznia 2023 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 26 stycznia 2023 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Thu, 26 Jan 2023 11:41:53 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 26 stycznia 2023 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 25 stycznia 2023 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Thu, 26 Jan 2023 08:26:46 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 25 stycznia 2023 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wed, 25 Jan 2023 13:11:22 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Zarządzenia Burmistrza Tyczyna - 2023 rok Wed, 25 Jan 2023 09:53:23 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 17 stycznia 2023 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym Tue, 17 Jan 2023 15:43:08 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 17 stycznia 2023 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn Tue, 17 Jan 2023 14:21:04 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Tyczyn, dnia 17.01.2023 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn.        Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003...... Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Tue, 17 Jan 2023 09:46:04 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Stosownie do postanowień art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236) Gmina Tyczyn informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia...... Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 2 stycznia 2023r. Tue, 17 Jan 2023 08:02:36 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 stycznia 2023 r. - przesunięcia terminu rozpatrzenia wniosku Tue, 17 Jan 2023 08:01:19 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych Tue, 17 Jan 2023 07:58:46 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 13 stycznia 2023 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Fri, 13 Jan 2023 15:32:58 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 13 stycznia 2023 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04 stycznia 2023 roku zostało wszczęte...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 13 stycznia 2023 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Fri, 13 Jan 2023 15:31:58 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 13 stycznia 2023 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04 stycznia 2023 roku zostało wszczęte...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 12 stycznia 2023 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym Thu, 12 Jan 2023 13:07:33 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 12 stycznia 2023 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i...... Zaproszenie na sesję 27.01.2023 r. Wed, 11 Jan 2023 15:39:41 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:     Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 10 stycznia 2023 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym Wed, 11 Jan 2023 15:37:36 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 10 stycznia 2023 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i...... ZARZĄDZENIE NR 2.2023 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a także powołania Komisji konkursowej. Mon, 09 Jan 2023 14:58:19 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 2.2023 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 stycznia 2023 r.     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a także powołania Komisji konkursowej.   Na podstawie art.11 ust.2, art.13 ust.3...... Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Tyczyn w 2023 r. Mon, 09 Jan 2023 10:51:47 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Tyczyn, dnia 4 stycznia 2023 r.   Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Tyczyn w 2023 r.   Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy...... PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2023 Mon, 09 Jan 2023 09:50:07 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1158 Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami; użytkownikami wieczystymi; posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiącymi własność...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 05 stycznia 2023 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Thu, 05 Jan 2023 15:58:56 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 05 stycznia 2023 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2022 roku zostało wszczęte...... Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. Thu, 05 Jan 2023 15:52:51 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Tyczyn, dnia 21 grudnia 2022 r. ROO. 520.2.2022   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.   W dniach od 13 grudnia 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. odbyły się konsultacje w sprawie „Programu współpracy gminy Tyczyn z...... Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. Thu, 05 Jan 2023 15:52:09 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Tyczyn, dnia 21 grudnia 2022 r. ROO. 520.2.2022   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.   W dniach od 13 grudnia 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. odbyły się konsultacje w sprawie „Programu współpracy gminy Tyczyn z...... PODATEK ROLNY 2023 Wed, 04 Jan 2023 08:02:38 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1159 Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami; posiadaczami samoistnymi; użytkownikami wieczystymi; oraz samoistnymi posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub...... PODATEK LEŚNY 2023 Wed, 04 Jan 2023 08:00:52 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1156 Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami lasów stanowiących......