Wiadomości https://bip.tyczyn.pl pl-PL WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyczyn przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej Fri, 30 Jul 2021 13:53:06 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 BURMISTRZ TYCZYNA ...... WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyczyn przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej Fri, 30 Jul 2021 13:51:35 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27                                                                         Załącznik do zarządzenia nr 47.2021 z dnia 30.07.2021  r. Ogłoszenie było wywieszone w terminie od 2.08.2021 do 23.08.2021 r. WYKAZ   Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości...... DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Fri, 30 Jul 2021 12:24:15 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH   Gmina Tyczyn zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i...... POMIESZCZENIA URZĘDU Mon, 26 Jul 2021 17:01:02 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1127 PARTER Pokój 10 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+ Ewelina Bartoń - inspektor Ewelina Osinko - starszy inspektor Justyna Kozak - pomoc administracyjna tel. (17) 221 93 10 w. 10, bezpośredni (17) 221 92 46...... Zaproszenie na sesję na 29.07.2021 Fri, 23 Jul 2021 08:19:34 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 29 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:       Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku...... Obwieszczenie - zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. ustalenia kolakizacji inwestycji celu publicznego p.n: ,,Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach przebudowy linii SN 15kV Błażowa p. Tyczyn od. sł. nr 9 do sł. nr 28 wraz z odgałęzieniami do... Wed, 21 Jul 2021 08:28:25 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... przekazuję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-068 Rzeszów zażalenie Pani Marii Borowiec na postanowienie Burmistrza Tyczyna z dnia 08.07.2021 r. Tue, 20 Jul 2021 13:55:19 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Tyczyn, dnia 20.07.2021 r. RGO.6530.1.2021                                                                     Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie ul. Miedziana 4A 35-068 Rzeszów   Na podstawie art...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 19 lipca 2021 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Mon, 19 Jul 2021 12:44:16 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 19 lipca 2021 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 15 lipca 2021 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym Fri, 16 Jul 2021 11:22:31 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 15 lipca 2021 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu...... DOBRY START 300+ Fri, 16 Jul 2021 10:19:09 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1187 Program "Dobry Start" (300+) - ZMIANA   Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie nie będzie realizował tego zadania. Dlatego wszelkie pytania...... ZARZĄDZENIE Nr 42.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn. Thu, 15 Jul 2021 07:54:43 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 42.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 lipca 2021 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn. .   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...... P O S T A N O W I E N I E o pozytywnym zaopiniowaniu projektu w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych – Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i... Fri, 09 Jul 2021 13:50:39 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn                                                       Tyczyn, dnia 08.07.2021 r. RGO.6530.1.2021     P O S T A N O W I E N I E   Na podstawie art. 9 oraz art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca...... Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: ,,Projekt robót geologicznych - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn - Dylągówka wraz z niezbędną infrastrukturą... Fri, 09 Jul 2021 11:12:38 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa ,,Czerwonki” realizowana w ramach zadania ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tyczyn”. Thu, 08 Jul 2021 11:33:27 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna                                                                     Tyczyn, dnia 08.07.2021 r. ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn   RGO.6220.1.1.2021       O B W I E S Z C Z E N I E...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2021 terenu położonego w obrębie geodezyjnym Hermanowa w gminie Tyczyn Thu, 08 Jul 2021 08:26:40 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Tyczyn, dnia 08.07.2021 r.   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2021 terenu położonego w obrębie geodezyjnym Hermanowa w gminie Tyczyn   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca...... OBWIESZCZENIE o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków” Tue, 06 Jul 2021 13:28:07 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18  36-020 Tyczyn Tyczyn, dnia 02.07.2021 r. RGO.6220.1.2.2021 OBWIESZCZENIE  o wystąpieniu do organów opiniujących Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r...... OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 16.04.2021 r. Gminy Błażowa Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji san Tue, 06 Jul 2021 13:24:35 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn Tyczyn, dnia 01.07.2021 r. RGO.6220.1.2.2021                                                                    OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania...... Zaproszenie na sesję na 08.07.2021 Tue, 06 Jul 2021 10:36:22 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 8 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady  Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:     Porządek obrad: Otwarcie...... Obwieszczenie o wszczęciu na żądanie PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach przebudowy linii SN 15kV Błażowa p. Tyczyn Mon, 05 Jul 2021 10:33:21 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 01 lipca 2021 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym Fri, 02 Jul 2021 08:44:10 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 01 lipca 2021 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i...... 2021 Thu, 01 Jul 2021 13:08:01 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1238 ... ZARZĄDZENIE Nr 37.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn. . Tue, 29 Jun 2021 15:29:44 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 37.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 21 czerwca 2021 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn. .   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...... ZARZĄDZENIE Nr 38.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn. Tue, 29 Jun 2021 15:28:41 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 38.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 23 czerwca 2021 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn. .   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...... Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Mon, 21 Jun 2021 14:43:16 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Zaproszenie na sesję na 25.06.2021 Fri, 18 Jun 2021 12:53:50 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad:  Otwarcie sesji.  Ustalenie porządku......