Wiadomości https://bip.tyczyn.pl pl-PL Przesłanie uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej Hermanowa 1 i Hermanowa 2 o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Mon, 22 Feb 2021 15:15:21 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Tyczyn, dnia 10.11.2020 r. RGO.6220.1.3.2020                                                            Regionalny Dyrektor Ochrony...... O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Tyczyna zawiadamia strony postępowania, że wydał decyzję o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN SA nr 1249 zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w... Mon, 22 Feb 2021 15:13:04 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna                                                                                             Tyczyn, dnia 09.09.2020 r. ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn  RGO.6220.1.1.2020   O B W I E S Z C Z E N I E   Burmistrz Tyczyna...... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN SA nr 1249 zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Tyczynie na dz. nr ewid. 588/4 i 588/6 obr. 0001 Tyczyn” Mon, 22 Feb 2021 15:11:34 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna                                                                                             Tyczyn, dnia 09.09.2020 r. ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn RGO.6220.1.1.2020   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych...... OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegopn.: „BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ HERMANOWA 1 I HERMANOWA 2, O MOCY WYTWÓRZCZEJ DO 1MW KAŻDA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”. Mon, 22 Feb 2021 15:10:14 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn Tyczyn, dnia 14.09.2020 r. RGO.6220.1.3.2020                                                                                OBWIESZCZENIE o wszczęciu...... Ponowne wystąpienie do organu opiniującego w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej Hermanowa 1 i Hermanowa 2 o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Mon, 22 Feb 2021 15:08:52 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Tyczyn, dnia 10.11.2020 r. RGO.6220.1.3.2020                                                               Państwowe Gospodarstwo...... O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Tyczyna zawiadamia strony postępowania, że w dniu 05.01.2021 r. na wniosek Pana XXXXXXX XXXXXXXXX ul. XXXXXXXXX XXX, 35-304 Rzeszów, wydał decyzję o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:... Mon, 22 Feb 2021 15:07:03 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn   Tyczyn, dnia 05.01.2021 r. RGO.6220.1.3.2020   O B W I E S Z C Z E N I E   Burmistrz Tyczyna, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z...... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej Hermanowa 1 i Hermanowa 2, o mocy wytwórczej do 1MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Mon, 22 Feb 2021 15:05:36 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn   Tyczyn, dnia 05.01.2021 r. RGO.6220.1.4.2020   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Burmistrz Tyczyna na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...... Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Mon, 22 Feb 2021 10:24:55 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... UCHWAŁA NR XVI.196.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. Fri, 19 Feb 2021 14:03:17 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 ... ZARZĄDZENIE NR 6.2021 BURMISTRZA TYCZYNA Z DNIA 1 LUTEGO 2021 R. Fri, 19 Feb 2021 14:00:04 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ... UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE - 2021 (VIII kadencja) Thu, 11 Feb 2021 15:24:04 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1010 ... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 09 lutego 2021 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Thu, 11 Feb 2021 11:46:33 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 09 lutego 2021 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2021 roku zostało wszczęte...... INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Thu, 11 Feb 2021 08:23:41 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1185 TEMAT: REKRUTACJA NA URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY KOGO DOTYCZY INFORMACJA: KANDYDACI BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM Kto wykorzystuje dane (administrator): Urząd Miejski w Tyczynie. Kontakt: Rynek 18, 36-020 Tyczyn, tel.: (17) 221 93 10, 221 92 11, e-mail:...... INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY REKRUTACJI NA URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY Wed, 10 Feb 2021 15:10:17 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1185 ... INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY REKRUTACJI NA URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY Wed, 10 Feb 2021 15:10:14 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1185 ... OGŁOSZENIE - Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochotniczych straży pożarnych w UM w Tyczynie. Wed, 10 Feb 2021 14:59:07 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 OGŁOSZENIE Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. obronnych, zarządzania kryzysowego , obrony cywilnej, ochotniczych straży pożarnych w Urzędzie Miejskim w Tyczynie Wymagania niezbędne:   Obywatelstwo polskie. Pełna...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 08 lutego 2021 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Mon, 08 Feb 2021 10:58:45 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 08 lutego 2021 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... PROGRAM RODZINA 500+ Thu, 04 Feb 2021 08:21:38 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1181 INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)   Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane: drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r...... Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Tyczyn została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej Wed, 03 Feb 2021 12:11:50 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11   Ogłoszenie było wywieszone                             Załącznik do zarządzenia nr 8.2021 z dnia 02.02.2021 r. w terminie od 02.02.2021 do 23.02.2021 r.   WYKAZ   Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność...... Budżet na rok 2021 Wed, 03 Feb 2021 11:06:49 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1021 ... Zarządzenie nr 5.2021 Burmistrza Tyczyna z dnia 27 stycznia 2021 r. Wed, 03 Feb 2021 10:37:22 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 Zarządzenie nr 5.2021 Burmistrza Tyczyna               z dnia 27 stycznia 2021 r.                w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych...... Ogłoszenie o rozpatrzeniu wniosków złożonych przez kluby sportowe Wed, 03 Feb 2021 09:59:45 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ... Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości Mon, 01 Feb 2021 15:58:28 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Stosownie do art.119 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku...... Ponowne wystąpienie do organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa obwodnicy miasta Tyczyn” Fri, 29 Jan 2021 10:48:58 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn Tyczyn, dnia 25.01.2021 r. RGO.6220.1.2.2020                                                        Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krośnie Ul...... Ponowne wystąpienie do organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa obwodnicy miasta Tyczyn” Fri, 29 Jan 2021 10:44:50 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn Tyczyn, dnia 20.01.2021 r. RGO.6220.1.2.2020                                                        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska......