Wiadomości https://bip.tyczyn.pl pl-PL Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Tyczyn w dniu 12 lipca 2020 r. Fri, 10 Jul 2020 12:15:52 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1236 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Tyczyn w dniu 12 lipca 2020 r.... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 10 lipca 2020 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Fri, 10 Jul 2020 11:15:00 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 10 lipca 2020 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,, BUDOWA OBWODNICY MIASTA TYCZYN" Thu, 09 Jul 2020 15:24:41 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn Tyczyn, dnia 09.07.2020 r. RGO.6220.1.2.2020     OBWIESZCZENIE  o wystąpieniu do organów opiniujących           Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z...... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,BUDOWA OBWODNICY MIASTA TYCZYN" Thu, 09 Jul 2020 15:18:43 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn Tyczyn, dnia 09.07.2020 r. RGO.6220.1.2.2020                                                                                  OBWIESZCZENIE o wszczęciu...... Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kielnarowej Thu, 09 Jul 2020 12:54:43 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 Informacja o wyniku konkursu  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kielnarowej;   Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 52.2020 Burmistrza Tyczyna z dnia 26.06.2020  r. w celu przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kielnarowej  w drodze...... Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tyczynie Thu, 09 Jul 2020 12:53:23 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tyczynie;   Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem 53.2020 Burmistrza Tyczyna z dnia 26.06.2020 r. w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława...... Decyzja Starosty Rzeszowskiego NR 3/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Tue, 07 Jul 2020 12:58:46 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... OGŁOSZENIE - Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Tyczynie Tue, 07 Jul 2020 08:02:59 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 OGŁOSZENIE   Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Tyczynie     Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:   1. Wymagania...... OGŁOSZENIE - Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Tyczynie Tue, 07 Jul 2020 08:02:53 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 OGŁOSZENIE   Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Tyczynie     Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:   1. Wymagania...... REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Tue, 30 Jun 2020 15:13:05 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 REGIONALNY DYREKTOR                                                                                Rzeszów; dnia 25 czerwca 2020 r. OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 29 czerwca 2020 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Tue, 30 Jun 2020 15:00:21 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Burmistrz Tyczyna 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18 Tyczyn, dnia 26.06.2020 r. RGB.6720.2.2018   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przedstawieniem Radzie Miejskiej w Tyczynie do uchwalenia projektu VIII zmiany Studium...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 29 czerwca 2020 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym... Tue, 30 Jun 2020 14:53:04 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 29 czerwca 2020 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2020 roku zostało wszczęte...... 2020 Tue, 30 Jun 2020 09:02:07 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1238 ... 2019 Tue, 30 Jun 2020 08:59:35 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1238 ... 2018 Tue, 30 Jun 2020 08:58:25 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1238 ... 2017 Tue, 30 Jun 2020 08:56:00 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1238 ... Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mikro elektrowni wodnej o napędzie śmigłowym na działkach nr ewid. 1224/4 oraz 1208, obręb 0005 w miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn, powiat rzeszowski... Fri, 26 Jun 2020 12:57:31 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Tyczyn, dnia 26.06.2020 r.   RGO.6220.1.3.2019         O B W I E S Z C Z E N I E     Burmistrz Tyczyna, stosownie do art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...... Ponowne wystąpienie do organu opiniującego w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. nr 1249 zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Tyczynie na dz. nr ewid. 588/4 i 588/6 obr... Fri, 26 Jun 2020 12:43:04 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100                                                                                      Tyczyn, dnia 24.06.2020 r. RGO.6220.1.1.2020                                                     ...... Przesłanie uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. nr 1249 zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Tyczynie na dz. nr ewid. 588/4 i 588/6... Fri, 26 Jun 2020 12:41:36 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn    Tyczyn, dnia 24.06.2020 r. RGO.6220.1.1.2020                                                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Dąbrowskiego 79a 35-040...... Informuję, że w dniu w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej Tue, 16 Jun 2020 15:30:11 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11           Informuję, że w dniu w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: 1.  Otwarcie sesji. 2.  Ustalenie...... Powszechny Spis Rolny 2020 Mon, 15 Jun 2020 16:59:48 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1237 ... POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tyczyn Mon, 15 Jun 2020 16:47:58 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1236 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tyczyn... ZARZĄDZENIE NR 47.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kielnarowej Mon, 15 Jun 2020 10:10:29 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 ZARZĄDZENIE NR 47.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kielnarowej, Kielnarowa 53, 36-020 Tyczyn     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...... ZARZĄDZENIE NR 48.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tyczynie Mon, 15 Jun 2020 10:09:50 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 ZARZĄDZENIE NR 48.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora              Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tyczynie ul. Pułanek 4,  36-020 Tyczyn     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5...... Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2020 roku dodatkowe zgłoszenia - losowania Fri, 12 Jun 2020 16:32:12 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1236 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2020 roku dodatkowe zgłoszenia - losowania...