Wiadomości https://bip.tyczyn.pl pl-PL Zaproszenie na sesję na 22.10.2021 Thu, 14 Oct 2021 12:13:31 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:       Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku...... ZARZĄDZENIE Nr 66.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wed, 13 Oct 2021 12:38:29 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 66.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 1 października 2021 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.   Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art.15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o...... OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW UM TYCZYN ZŁOŻONE W 2021 ROKU Tue, 12 Oct 2021 14:17:06 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE BURMISTRZA, Z-ca BURMISTRZA, SEKRETARZA, SKARBNIKA, KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU BURMISTRZA, DYREKTORÓW SZKÓŁ.... OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ZŁOŻONE W 2021 ROKU Tue, 12 Oct 2021 14:16:45 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ZŁOŻONE W 2021 ROKU... Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 października 2021 Fri, 08 Oct 2021 11:33:26 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 08 października 2021 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Fri, 08 Oct 2021 11:29:37 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 08 października 2021 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...... informacja o planowanych polowaniach zbiorowych - Koło Łowieckie Bielik Wed, 06 Oct 2021 15:24:51 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1221 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Tyczyna podaje do publicznej wiadomości, Thu, 30 Sep 2021 10:40:18 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Tyczyn, dnia 05.08.2021 r. RGO.6220.1.1.2021   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Burmistrz Tyczyna na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...... O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Tyczyna zawiadamia strony postępowania, że w dniu 05.08.2021 r. wydał decyzję o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Thu, 30 Sep 2021 10:38:41 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Tyczyn, dnia 05.08.2021 r. RGO.6220.1.1.2021   O B W I E S Z C Z E N I E   Burmistrz Tyczyna, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia...... O B W I E S Z C Z E N I E dnia 05.08.2021 r.Burmistrz Tyczyna zawiadamia strony postępowania, że w dniu 05.08.2021 r. wydał decyzję o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Thu, 30 Sep 2021 10:36:34 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Tyczyn, dnia 05.08.2021 r. RGO.6220.1.1.2021   O B W I E S Z C Z E N I E   Burmistrz Tyczyna, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3...... O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Tyczyna zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Thu, 30 Sep 2021 09:28:22 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Tyczyn, dnia 25.08.2021 r. RGO.6220.1.2.2021   O B W I E S Z C Z E N I E   Burmistrz Tyczyna, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia...... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków” Thu, 30 Sep 2021 09:25:21 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Tyczyn, dnia 25.08.2021 r. RGO.6220.1.2.2021   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Burmistrz Tyczyna na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...... Obwieszczenie Burmistrza Hyżnego z dnia 27.09.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego Thu, 30 Sep 2021 09:09:26 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków” Wed, 29 Sep 2021 10:05:47 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Tyczyn, dnia 25.08.2021 r. RGO.6220.1.2.2021   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Burmistrz Tyczyna na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...... O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22.07.2021 r. Burmistrz Tyczyna zawiadamia strony postępowania, że w dniu 25.08.2021 r. na wniosek Gminy Błażowa Plac Jana Pawła II 1 wydał decyzję o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wed, 29 Sep 2021 10:01:16 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Tyczyn, dnia 22.07.2021 r. RGO.6220.1.1.2021   O B W I E S Z C Z E N I E   Burmistrz Tyczyna, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29.09.2021 r. o przystąpieniu do sporządzania XV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn Wed, 29 Sep 2021 08:49:21 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27                                                                                       Tyczyn, dnia 29.09.2021 r. RGB.6720.3.2021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA   o przystąpieniu do sporządzania  XV zmiany Studium Uwarunkowań i...... Wykaz przyznanych dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków z budżetu gminy Tyczyn w 2021 roku Tue, 28 Sep 2021 15:26:49 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Tyczyn, dnia 21 września 2021 r.     Wykaz przyznanych dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków z budżetu gminy Tyczyn w 2021 roku     Rodzaje zadań: Konserwacja i...... Ogłoszenie W dniach od 1 października 2021 r. do dnia 31 października 2021r. odbędą się konsultacje „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” Tue, 28 Sep 2021 15:22:54 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11       Tyczyn, dnia 27 września 2021 r.                           Ogłoszenie     W dniach od 1 października 2021 r. do dnia 31 października 2021r. odbędą się konsultacje „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi...... Ogłoszenie W dniach od 1 października 2021 r. do dnia 31 października 2021r. odbędą się konsultacje „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” Tue, 28 Sep 2021 15:21:34 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31                                                                                 Tyczyn, dnia 27 września 2021 r.                           Ogłoszenie     W dniach od 1 października 2021 r. do dnia 31...... ZARZĄDZENIE Nr 61.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2022 Tue, 28 Sep 2021 15:18:13 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31   ZARZĄDZENIE Nr 61.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 24 września 2021 r.   w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2022   Na podstawie art.15 ust 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności...... Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 września 2021 r. Tue, 28 Sep 2021 15:13:54 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... GMINA TYCZYN UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 2021 Mon, 27 Sep 2021 12:48:18 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Gmina Tyczyn informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tyczyn” w 2021 r. jest dotowana na podstawie umowy Nr 6794/2021/OZ/R/DA z dnia 11.08.2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie...... ZARZĄDZENIE Nr 56.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 6 września 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Mon, 27 Sep 2021 11:07:41 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 56.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 6 września 2021 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.   Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art.15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...... Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu na rok 2022 Thu, 23 Sep 2021 15:24:37 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie   Na podstawie Uchwały Nr LIV/387/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn (Dz.Urz.Woj. z 2010 r. nr 135, poz. 2789)   Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór...... Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Thu, 23 Sep 2021 15:18:56 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Tyczyn, dnia 23 września 2021 r. ROO.525.9.2021   Ogłoszenie    w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu......