Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXIV.162.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Tyczyna.pdf z treści 2020-07-06 13:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXIV.163.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu....pdf z treści 2020-07-06 13:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXIV.164.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Tyczyna za 2019 r..pdf z treści 2020-07-06 13:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXIV.165.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia..pdf z treści 2020-07-06 13:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXIV.166.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta.pdf z treści 2020-07-06 13:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXIV.167.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.160.20 z dnia 29 maj 2020 r..pdf z treści 2020-07-06 13:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXIV.168.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r..pdf z treści 2020-07-06 13:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIV.168.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r..pdf do treści 2020-07-06 13:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIV.167.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.160.20 z dnia 29 maj 2020 r..pdf do treści 2020-07-06 13:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIV.166.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta.pdf do treści 2020-07-06 13:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIV.165.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia..pdf do treści 2020-07-06 13:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIV.164.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Tyczyna za 2019 r..pdf do treści 2020-07-06 13:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIV.163.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu....pdf do treści 2020-07-06 13:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIV.162.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Tyczyna.pdf do treści 2020-07-06 13:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIV.168.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r..pdf do treści 2020-07-06 12:40 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIV.167.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.160.20 z dnia 29 maj 2020 r..pdf do treści 2020-07-06 12:39 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIV.166.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta.pdf do treści 2020-07-06 12:39 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIV.165.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia..pdf do treści 2020-07-06 12:39 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIV.164.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Tyczyna za 2019 r..pdf do treści 2020-07-06 12:39 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIV.163.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu....pdf do treści 2020-07-06 12:39 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIV.162.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Tyczyna.pdf do treści 2020-07-06 12:39 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIII.161.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.pdf do treści 2020-06-09 15:15 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIII.160.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r..pdf do treści 2020-06-09 15:15 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIII.159.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji.pdf do treści 2020-06-09 15:15 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIII.158.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.127.19 Rady Miejskiej w Tyczynie.pdf do treści 2020-06-09 15:14 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIII.157.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tyczyn....pdf do treści 2020-06-09 15:14 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIII.156.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.pdf do treści 2020-06-09 15:14 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXIII.155.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII.372.18 Rady Miejskiej w Tyczynie.pdf do treści 2020-06-09 15:14 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXII.154.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r..pdf do treści 2020-05-06 11:07 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXII.153.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na usługi pocztowe..pdf do treści 2020-05-06 11:07 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.152.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 kwietnia 2020 w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie.pdf do treści 2020-05-06 11:07 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.151.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r..pdf do treści 2020-03-09 12:27 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.150.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EKO-STRUG.pdf do treści 2020-03-09 12:27 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXI.151.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r..pdf z treści 2020-03-09 12:27 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXI.150.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG”.pdf z treści 2020-03-09 12:27 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.151.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r..pdf do treści 2020-03-09 12:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.150.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG”.pdf do treści 2020-03-09 12:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXI.151.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r..pdf z treści 2020-03-09 12:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXI.150.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG”....pdf z treści 2020-03-09 12:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.151.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r..pdf do treści 2020-03-09 12:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.150.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG”....pdf do treści 2020-03-09 12:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.149.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania XII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.pdf do treści 2020-03-09 12:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.148.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych...pdf do treści 2020-03-09 12:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.147.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kielnarowa (2).pdf do treści 2020-03-09 12:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXI.151.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r..pdf z treści 2020-03-09 12:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXI.150.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG”....pdf z treści 2020-03-09 12:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXI.149.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania XII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.pdf z treści 2020-03-09 12:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXI.148.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych...pdf z treści 2020-03-09 12:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXI.147.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kielnarowa.pdf z treści 2020-03-09 12:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.151.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r..pdf do treści 2020-03-09 10:06 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.150.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG”....pdf do treści 2020-03-09 10:06 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.149.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania XII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.pdf do treści 2020-03-09 10:06 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.148.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych...pdf do treści 2020-03-09 10:06 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.147.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kielnarowa.pdf do treści 2020-03-09 10:06 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXI.146.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII14612 Rady Miejskiej w Tyczynie....pdf do treści 2020-03-09 10:06 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XX.145.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.pdf do treści 2020-02-18 12:17 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XX.144.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.131.19 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 13 grudnia 2019 r..pdf do treści 2020-02-18 12:17 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XX.143.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.130.19 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 13 grudnia 2019 r..pdf do treści 2020-02-18 12:17 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XIX.142.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej..pdf do treści 2020-02-11 12:33 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XIX.141.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania...pdf do treści 2020-02-11 12:33 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XIX.140.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn..pdf do treści 2020-02-11 12:33 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XIX.142.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej..pdf z treści 2020-02-11 12:33 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XIX.140.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn..pdf z treści 2020-02-11 12:33 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XIX.141.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania...pdf z treści 2020-02-11 12:33 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XIX.140.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn..pdf do treści 2020-02-11 12:32 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XIX.140.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn..pdf z treści 2020-02-11 12:31 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XIX.142.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej..pdf do treści 2020-02-11 08:53 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XIX.142.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. (2).pdf z treści 2020-02-11 08:52 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XIX.142.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. (2).pdf do treści 2020-02-11 08:49 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XIX.141.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania...pdf do treści 2020-02-11 08:49 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XIX.140.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn..pdf do treści 2020-02-11 08:49 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XIX.140.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn..pdf z treści 2020-02-11 08:48 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XIX.141.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania...pdf z treści 2020-02-11 08:48 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XIX.142.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. (2).pdf z treści 2020-02-11 08:48 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XIX.142.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. (2).pdf do treści 2020-02-11 08:48 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XIX.141.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania...pdf do treści 2020-02-11 08:48 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XIX.140.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn..pdf do treści 2020-02-11 08:48 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XIX.139.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Tyczyn na 2020 rok.pdf do treści 2020-02-11 08:48 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Utworzono treść 2020-02-07 13:02 Klaudia Skoczylas-Kopiec Podgląd treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 12 sierpnia 2020r. 09:03:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.