Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXIV.241.21 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2021 r..pdf do treści 2021-06-21 10:37 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXIV.240.21 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI.219.21 Rady Miejskiej w Tyczynie....pdf do treści 2021-06-21 10:37 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXIV.239.21 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania XV zmiany Studium Uwarunkowań ....pdf do treści 2021-06-21 10:37 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXIV.238.21 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Borek Stary.pdf do treści 2021-06-21 10:37 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXIV.237.21 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Borek Stary do „Podkarpackiego Programu....pdf do treści 2021-06-21 10:37 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.249.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji..pdf do treści 2021-06-16 10:12 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.248.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 28 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf do treści 2021-06-16 10:12 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.247.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2021 r..pdf do treści 2021-06-16 10:12 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.246.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji..pdf do treści 2021-06-16 10:12 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.245.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na usługi pocztowe..pdf do treści 2021-06-16 10:12 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.244.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego....pdf do treści 2021-06-16 10:12 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.243.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia XII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego...pdf do treści 2021-06-16 10:12 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.242.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych....pdf do treści 2021-06-16 10:12 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.233.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności....pdf do treści 2021-04-16 08:42 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXXI.233.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt....pdf z treści 2021-04-16 08:42 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.235.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego..pdf do treści 2021-04-14 14:37 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.236.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2021 r..pdf do treści 2021-04-14 14:19 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.234.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 26 marca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.pdf do treści 2021-04-14 14:19 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.233.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt....pdf do treści 2021-04-14 14:19 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.232.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji..pdf do treści 2021-04-14 14:19 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.231.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji..pdf do treści 2021-04-14 14:19 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.230.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf do treści 2021-04-14 14:19 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.229.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2021 r..pdf do treści 2021-04-14 14:19 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.228.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z ograniczoną.pdf do treści 2021-04-14 14:19 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.227.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z ograniczoną.pdf do treści 2021-04-14 14:19 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.226.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie przekazania do realizacji zadań publicznych spoczywających na zarządcy drogi Gminie Miasto Rzeszów....pdf do treści 2021-04-14 14:19 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.225.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzania XIV zmiany Studium Uwarunkowań.pdf do treści 2021-04-14 14:19 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.224.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania.pdf do treści 2021-04-14 14:19 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXXI.224.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania.pdf z treści 2021-04-12 08:35 Marcin Jarosz
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXXI.225.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzania XIV zmiany Studium Uwarunkowań.pdf z treści 2021-04-12 08:35 Marcin Jarosz
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXXI.226.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie przekazania do realizacji zadań publicznych spoczywających na zarządcy drogi Gminie Miasto Rzeszów....pdf z treści 2021-04-12 08:35 Marcin Jarosz
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXXI.227.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z ograniczoną.pdf z treści 2021-04-12 08:35 Marcin Jarosz
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXXI.228.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z ograniczoną.pdf z treści 2021-04-12 08:35 Marcin Jarosz
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXXI.229.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2021 r..pdf z treści 2021-04-12 08:34 Marcin Jarosz
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXXI.230.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf z treści 2021-04-12 08:34 Marcin Jarosz
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXXI.231.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji..pdf z treści 2021-04-12 08:34 Marcin Jarosz
Usunięto plik - UCHWAŁA NR XXXI.232.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji..pdf z treści 2021-04-12 08:34 Marcin Jarosz
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.230.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf do treści 2021-03-25 13:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.232.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji..pdf do treści 2021-03-18 14:54 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.231.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji..pdf do treści 2021-03-18 14:54 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.229.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2021 r..pdf do treści 2021-03-18 14:54 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.228.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z ograniczoną.pdf do treści 2021-03-18 14:54 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.227.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z ograniczoną.pdf do treści 2021-03-18 14:54 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.226.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie przekazania do realizacji zadań publicznych spoczywających na zarządcy drogi Gminie Miasto Rzeszów....pdf do treści 2021-03-18 14:54 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.225.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzania XIV zmiany Studium Uwarunkowań.pdf do treści 2021-03-18 14:54 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.224.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania.pdf do treści 2021-03-18 14:54 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.212.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Porgnozy Finansowej Gminy Tyczyn.pdf do treści 2021-02-12 08:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.223.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej..pdf do treści 2021-02-11 15:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.222.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu...pdf do treści 2021-02-11 15:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.221.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu.pdf do treści 2021-02-11 15:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.220.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu.pdf do treści 2021-02-11 15:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.219.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych.pdf do treści 2021-02-11 15:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.218.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania XIII zmiany Studium Uwarunkowań.pdf do treści 2021-02-11 15:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.217.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf do treści 2021-02-11 15:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.216.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości..pdf do treści 2021-02-11 15:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.215.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości..pdf do treści 2021-02-11 15:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.214.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości..pdf do treści 2021-02-11 15:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.213.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf do treści 2021-02-11 15:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - UCHWAŁA NR XXXI.211.21 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Tyczyn na 2021 rok..pdf do treści 2021-02-11 15:25 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Utworzono treść 2021-02-11 15:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec Podgląd treści
powrót