Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Wniosek w sprawie objęcia dziecka-ucznia niepełnosprawnego przewozem zorganizowanym (1)-2.docx do treści 2021-07-30 12:26 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka - ucznia niepełnosprawnego.doc do treści 2021-07-30 12:26 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - Uchwała Dziennik Urzędowy Województwa Pokarpackego do treści 2021-07-30 12:26 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Dodano plik - Uchała Gminy.pdf do treści 2021-07-30 12:26 Klaudia Skoczylas-Kopiec
Utworzono treść 2021-07-30 12:24 Klaudia Skoczylas-Kopiec Podgląd treści
powrót