Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Rachunek zysków i strat jednostki.pdf do treści 2019-05-10 14:51 Andrzej Siwiec
Dodano plik - Informacja dodatkowa z załącznikami.pdf do treści 2019-05-10 14:51 Andrzej Siwiec
Dodano plik - BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31- 12-2018 r..pdf do treści 2019-05-10 14:51 Andrzej Siwiec
Dodano plik - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf do treści 2019-05-10 14:50 Andrzej Siwiec
Utworzono treść 2019-05-10 14:50 Andrzej Siwiec Podgląd treści
powrót