Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
OBWIESZCZENIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE dnia 13 września 2021 r
    Rzeszów; dnia 13 września 2021 r.
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
                  W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
 
WOOŚ.442.1.2021.AD.2
(poprzedni znak sprawy: WOOŚ-6613-3-1/09)
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
  1. Strona słowacka przekazała Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzję końcową nr 156/2021, tzw. development consent, wydaną przez Słowacki Dozór Jądrowy, na mocy której słowacka Elektrownia Jądrowa Mochovce, Blok 3 i częściowo urządzenia wspólne dla Bloku 3 i 4 mogą zostać oddane do eksploatacji.
Decyzja ta została wydana po przeprowadzeniu w latach 2009-2010 postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym w kontekście transgranicznym, w którym Rzeczpospolita Polska uczestniczyła na prawach strony narażonej.
  1. Z treścią ww. dokumentów (w jęz. polskim i słowackim) można zapoznać się, po uprzednim umówieniu wizyty, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 41, w godzinach 7.30 – 15.30: telefonicznym (tel. 17 785 00 44) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
  2. Treść ww. dokumentów zamieszczona została również na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/ w zakładce Obwieszczenia i Zawiadomienia.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 14 dni licząc od dnia 17 września 2021 r.
 
 
Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
(-)
Antoni Pomykała
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)
 
Otrzymują:
  1. Wójtowie Gmin, Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin, Prezydenci Miast, według rozdzielnika, poprzez platformę ePUAP
Do wiadomości:
  1. WOOŚ aa

Podmiot publikujący
WytworzyłKlaudia Skoczylas-Kopiec2021-09-13 00:00
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-09-15 14:46
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 29 stycznia 2022r. 15:22:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.