Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

W Urzędzie Miejskim w Tyczynie funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 
W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.
 
Konto na ePUAP i Profil Zaufany są darmowe a informacje jak je założyć i z nich korzystać dostępne są pod linkiem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc
 
Pismo ogólne do Urzędu Miejskiego w Tyczynie można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP i wybierając: KATALOG SPRAW następnie NAJNOWSZE USŁUGI
PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO
lub
bezpośrednio klikając na link poniżej, przekierowujący do właściwego formularza.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole Ustaw/zmień adresata nazwę podmiotu TYCZYN poniżej pokaże się lista z wszystkimi podmiotami zgodnymi z tym co zostało wpisane we wspomnianym polu, należy wybrać GMINA TYCZYN.

Akceptowane są następujące formaty dokumentów elektronicznych:

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do formularza nie powinna przekroczyć 20 MB.

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione w przypadku wysłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.