ANDRZEJ SIWIEC
URZĄD MIEJSKI W TYCZYNIE
36-020 TYCZYN ul. RYNEK 18
TEL: (0-17) 22-19-310 wew. 29
FAX: (0-17) 22-19-217

e-mail: administrator@tyczyn.pl