KONTAKT

     
Nazwa - Urząd Miejski w Tyczynie
Kod pocztowy - 36-020 Tyczyn
Typ - GMW - Gmina Miejsko Wiejska
Ulica - Rynek 18
Telefony - (0-17) 22-19-310
  - (0-17) 22-19-211
  - (0-17) 22-19-318
Fax - (0-17) 22-19-217
www - www.tyczyn.pl
BIP - www.bip.tyczyn.pl
e-mail - tyczyn@tyczyn.pl
NIP - 813-10-13-906
REGON - 000530502
Godziny otwarcia -

poniedziałek:          730 - 1700

wtorek - czwartek:   730 - 1530

piątek:                         730 - 1400

Nr konta bankowego - 54-9164-0008-2001-0000-0286-0001
Nr konta bankowego do wpłaty za udostepnienie danych - 70-9164-0008-2001-0000-0286-0004
Nr konta bankowego do wpłaty za opłaty skarbowe
, czynsze, gazety, książki, podatki od osób
prawnych, podatki os środków transportowych,
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych,
korzystanie z przystanków,
opłaty z tytułu udostępnienia
nieruchomości, zajęcia pasa drogowego,
refundacja kosztów utrzymania dzieci z
terenu innych gmin a uczęszczających
do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych na terenie gm. Tyczyn
 
- 34-9164-0008-2001-0000-0286-0070
dziennikrzeszowTyczyn
     
dziennikustawTyczyn
  
monitorpolskiTyczyn
  

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 

Tyczyn