Firmy posiadające zezwolenie Burmistrza Tyczyna na odbiór odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Tyczyn: 

< ... >