Firmy posiadające zezwolenie Burmistrza Tyczyna na wywóz nieczystości ciekłych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Tyczyn:

 

1. Gospodarka Komunalna w Błażowej  Sp. z o.o. ul. 3-go Maja  35 – tel. 17-23-01-444,

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów  Sp. z o. o. Al. Sikorskiego – tel. 17-86-13-000,

3. Bronisław Bieniek – Zaczernie 912, 36-062 Zaczernie - tel. 859-52-79, 602-386-980,

4. Firma Usługowo-Handlowa Cezary Mazur - Rudna Mała 201, 36-054 Mrowla – tel. 502-771-381