XML
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE - 2020 (VIII kadencja)

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
UCHWAŁA NR XIX.139.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Tyczyn na 2020 rok Plik pdf 800.15 KB
UCHWAŁA NR XIX.140.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. Plik pdf 15.23 MB
UCHWAŁA NR XIX.141.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania.. Plik pdf 401.87 KB
UCHWAŁA NR XIX.142.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Plik pdf 520.52 KB
UCHWAŁA NR XX.143.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.130.19 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 13 grudnia 2019 r. Plik pdf 293.63 KB
UCHWAŁA NR XX.144.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.131.19 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 13 grudnia 2019 r. Plik pdf 290.62 KB
UCHWAŁA NR XX.145.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn Plik pdf 4.04 MB
UCHWAŁA NR XXI.146.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII14612 Rady Miejskiej w Tyczynie... Plik pdf 369.50 KB
UCHWAŁA NR XXI.147.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kielnarowa Plik pdf 3.33 MB
UCHWAŁA NR XXI.148.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych.. Plik pdf 954.81 KB
UCHWAŁA NR XXI.149.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania XII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Plik pdf 1.29 MB
UCHWAŁA NR XXI.150.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28.02.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EKO-STRUG Plik pdf 289.52 KB
UCHWAŁA NR XXI.151.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r. Plik pdf 504.87 KB
UCHWAŁA NR XXI.152.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 kwietnia 2020 w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tyczyn". Plik pdf 515.78 KB
UCHWAŁA NR XXII.153.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na usługi pocztowe. Plik pdf 357.03 KB
UCHWAŁA NR XXII.154.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r. Plik pdf 541.72 KB
UCHWAŁA NR XXIII.155.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII.372.18 Rady Miejskiej w Tyczynie Plik pdf 164.64 MB
UCHWAŁA NR XXIII.156.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Plik pdf 288.83 KB
UCHWAŁA NR XXIII.157.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tyczyn... Plik pdf 282.99 KB
UCHWAŁA NR XXIII.158.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.127.19 Rady Miejskiej w Tyczynie Plik pdf 288.71 KB
UCHWAŁA NR XXIII.159.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji Plik pdf 290.41 KB
UCHWAŁA NR XXIII.160.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r. Plik pdf 557.19 KB
UCHWAŁA NR XXIII.161.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn Plik pdf 1.18 MB
UCHWAŁA NR XXIV.162.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Tyczyna Plik pdf 277.68 KB
UCHWAŁA NR XXIV.163.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu... Plik pdf 1,021.81 KB
UCHWAŁA NR XXIV.164.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Tyczyna za 2019 r. Plik pdf 281.78 KB
UCHWAŁA NR XXIV.165.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia. Plik pdf 296.75 KB
UCHWAŁA NR XXIV.166.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Plik pdf 2.43 MB
UCHWAŁA NR XXIV.167.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.160.20 z dnia 29 maj 2020 r. Plik pdf 357.41 KB
UCHWAŁA NR XXIV.168.20 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 r. Plik pdf 541.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2020-02-07
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-02-07 13:02
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-07-06 13:25
Dodano do archiwum Klaudia Skoczylas-Kopiec