XML

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE - 2021 (VIII kadencja)

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
UCHWAŁA NR XXXI.211.21 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Tyczyn na 2021 rok. Plik pdf 736.36 KB
UCHWAŁA NR XXXI.212.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Porgnozy Finansowej Gminy Tyczyn Plik pdf 15.55 MB
UCHWAŁA NR XXXI.213.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Plik pdf 466.20 KB
UCHWAŁA NR XXXI.214.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Plik pdf 488.01 KB
UCHWAŁA NR XXXI.215.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Plik pdf 512.61 KB
UCHWAŁA NR XXXI.216.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Plik pdf 458.24 KB
UCHWAŁA NR XXXI.217.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Plik pdf 370.06 KB
UCHWAŁA NR XXXI.218.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania XIII zmiany Studium Uwarunkowań Plik pdf 4.95 MB
UCHWAŁA NR XXXI.219.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Plik pdf 739.60 KB
UCHWAŁA NR XXXI.220.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Plik pdf 424.07 KB
UCHWAŁA NR XXXI.221.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Plik pdf 421.24 KB
UCHWAŁA NR XXXI.222.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu.. Plik pdf 422.28 KB
UCHWAŁA NR XXXI.223.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Plik pdf 580.57 KB
UCHWAŁA NR XXXI.224.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania Plik pdf 3.86 MB
UCHWAŁA NR XXXI.225.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzania XIV zmiany Studium Uwarunkowań Plik pdf 4.92 MB
UCHWAŁA NR XXXI.226.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie przekazania do realizacji zadań publicznych spoczywających na zarządcy drogi Gminie Miasto Rzeszów... Plik pdf 151.73 KB
UCHWAŁA NR XXXI.227.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z ograniczoną Plik pdf 152.75 KB
UCHWAŁA NR XXXI.228.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z ograniczoną Plik pdf 152.17 KB
UCHWAŁA NR XXXI.229.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2021 r. Plik pdf 494.52 KB
UCHWAŁA NR XXXI.230.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Plik pdf 5.27 MB
UCHWAŁA NR XXXI.231.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Plik pdf 266.29 KB
UCHWAŁA NR XXXI.232.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 5 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Plik pdf 265.60 KB
UCHWAŁA NR XXXI.233.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności... Plik pdf 308.92 KB
UCHWAŁA NR XXXI.234.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 26 marca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu Plik pdf 284.04 KB
UCHWAŁA NR XXXI.235.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. Plik pdf 281.44 KB
UCHWAŁA NR XXXI.236.21 RADY MIEJSKIEJ w Tyczynie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2021 r. Plik pdf 471.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2021-02-11
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-02-11 19:23
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-04-16 08:42