Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza Tyczyna - 2020 rok

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ZARZĄDZENIE NR 1.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zapasu gotówki w kasie na 2020 rok Plik pdf 125.50 KB
ZARZĄDZENIE NR 2.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu Plik pdf 233.64 KB
ZARZĄDZENIE NR 3.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Plik pdf 149.38 KB
ZARZĄDZENIE NR 4.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia Plik pdf 178.96 KB
ZARZĄDZENIE NR 5.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Plik pdf 139.94 KB
ZARZĄDZENIE NR 6.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Plik pdf 135.05 KB
ZARZĄDZENIE NR 7.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru, weryfikacji i oceny wniosków Plik pdf 193.84 KB
ZARZĄDZENIE NR 8.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 177.83 KB
ZARZĄDZENIE NR 10.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych Plik pdf 157.48 KB
ZARZĄDZENIE NR 11.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu Plik pdf 223.97 KB
ZARZĄDZENIE NR 12.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Plik pdf 177.48 KB
ZARZĄDZENIE NR 9.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 7 lutego 2020 r w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru zadania np.,, Przebudowa i remonty dróg gminnych'' Plik pdf 97.29 KB
ZARZĄDZENIE NR 13.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań gminnych z zakresu ochrony zdrowia... Plik pdf 219.35 KB
ZARZĄDZENIE NR 14.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. Plik pdf 203.62 KB
ZARZĄDZENIE NR 15.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetragowej.. Plik pdf 127.12 KB
ZARZĄDZENIE NR 16.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 132.57 KB
ZARZĄDZENIE NR 17.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Tyczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych... Plik pdf 121.35 KB
ZARZĄDZENIE NR 18.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. Plik pdf 165.77 KB
ZARZĄDZENIE NR 19.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. Plik pdf 194.44 KB
ZARZĄDZENIE NR 20.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19.2020 Burmstrza Tyczyna z dnia 18 marca 2020 r. Plik pdf 171.38 KB
ZARZĄDZENIE NR 21.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19... Plik pdf 126.74 KB
ZARZĄDZENIE NR 22.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie umożenia należności Plik pdf 94.20 KB
ZARZĄDZENIE NR 23.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalania terminów przerw wakacyjnych w pracy oddziałów przedszkolnych i innych form... Plik pdf 126.61 KB
ZARZĄDZENIE NR 24.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykorzystania budżetu Gminy Tyczyn za 2019 r. Plik pdf 1.44 MB
ZARZĄDZENIE NR 25.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. Plik pdf 305.89 KB
ZARZĄDZENIE NR 26.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 181.18 KB
ZARZĄDZENIE NR 27.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 177.66 KB
ZARZĄDZENIE NR 28.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tyczynie w okresie epidemii Plik pdf 178.04 KB
ZARZĄDZENIE NR 29.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. Plik pdf 335.84 KB
ZARZĄDZENIE NR 30.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji odbioru wykonania zadania pn. ,,Zakup pojazdu specjalistycznego ochrony przeciwpożarowej... Plik pdf 181.25 KB
ZARZĄDZENIE NR 31.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od stosowania ,,Regulaminy udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 Plik pdf 126.90 KB
ZARZĄDZENIE NR 32.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie za 2019 r. Plik pdf 522.57 KB
ZARZĄDZENIE NR 33.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie za 2019 r. Plik pdf 487.79 KB
ZARZĄDZENIE NR 34.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 175.89 KB
ZARZĄDZENIE NR 35.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 29.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. Plik pdf 338.63 KB
ZARZĄDZENIE NR 36.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wykazu osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg Plik pdf 184.54 KB
ZARZĄDZENIE NR 37.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego Plik pdf 146.98 KB
ZARZĄDZENIE NR 39.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia darowizny Plik pdf 140.13 KB
ZARZĄDZENIE NR 40.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Tyczyn za 2019 rok. Plik pdf 1.13 MB
ZARZĄDZENIE NR 41.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. Plik pdf 342.12 KB
ZARZĄDZENIE NR 43.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Tyczynie. Plik pdf 133.08 KB
ZARZĄDZENIE NR 44.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. Plik pdf 268.16 KB
ZARZĄDZENIE NR 45.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Tyczyn miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych Plik pdf 150.20 KB
ZARZĄDZENIE NR 46.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Tyczyn gminą pełną kwiatów i zieleni’’ Plik pdf 245.91 KB
ZARZĄDZENIE NR 47.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kielnarowej, Plik pdf 246.32 KB
ZARZĄDZENIE NR 48.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tyczynie Plik pdf 216.61 KB
ZARZĄDZENIE NR 49.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia darowizny Plik pdf 140.06 KB
ZARZĄDZENIE NR 50.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tyczyn Plik pdf 128.24 KB
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. Plik pdf 297.73 KB
Zarządzenie NR 52.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP w Kielnarowej Plik pdf 128.46 KB
Zarządzenie NR 53.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP w Tyczynie Plik pdf 129.16 KB
ZARZĄDZENIE NR 54.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany WPF Plik pdf 140.34 KB
ZARZĄDZENIE NR 55.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tyczyn Plik pdf 128.23 KB
ZARZĄDZENIE NR 56.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości emisji obligacji. Plik pdf 156.11 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2020-02-14
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-02-14 09:28
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-07-02 13:25
Dodano do archiwum Klaudia Skoczylas-Kopiec
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 11 lipca 2020r. 06:15:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.