Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2018
Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
za rok 2018
 
Program współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. został przyjęty Uchwałą Nr XLIII.299.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 17 listopada 2017 r.
Program współpracy z organizacjami realizowany był w siedmiu obszarach należących do zadań gminy, tj.:
  1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  4. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  6. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  7. Promocji i organizacji wolontariatu.
 
Współpraca odbywała się z poszanowaniem ustawowych zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Przebiegała w następujących formach:
- zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości dotacji 779 844,50 zł,
- zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie uchwały Rady Miejskiej w Tyczynie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn w wysokości dotacji 320 500,00 zł,
- udostępnienia pomieszczeń, obiektów, rzeczy i materiałów będących własnością gminy lub użyczonych gminie, niezbędnych do realizacji zadań statutowych organizacji,
- konsultowania z organizacjami projektu programu współpracy na rok 2019,
- publikowania informacji dotyczących działalności organizacji w „Głosie Tyczyna” i na stronie internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
- przekazywania przez gminę informacji o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki zewnętrzne,
- przekazywania przez organizacje informacji o ubieganiu się lub realizowaniu zadań w oparciu o środki inne niż otrzymane z budżetu gminy Tyczyn.
 
Współpraca w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” polegała na przekazaniu zadań do realizacji organizacjom w formie wsparcia na kwotę 320 500,00 zł finansowanych z budżetu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej- załącznik  nr 1 do sprawozdania.
Zadania publiczne realizowane w tym obszarze zlecane były w procedurze naboru wniosków uchwały Rady Miejskiej w Tyczynie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn. Ilość wniosków – 12. Liczba podpisanych
umów – 12.
 
Współpraca w obszarach: „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe” i „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” polegała na przekazaniu zadań do realizacji organizacjom w formie wsparcia na kwotę 10 500,00 zł finansowanych z budżetu gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - załącznik nr 2 do sprawozdania.
Zadania publiczne realizowane w tym obszarze zlecane były w procedurze art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ilość ofert - 2. Liczba podpisanych umów – 2.
 
Współpraca z obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” polegała na przekazaniu zadań do realizacji organizacjom w formie wsparcia na kwotę 56 000,00 zł finansowanych z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik nr 3 do sprawozdania.
Zadania publiczne realizowane w tym obszarze zlecane były w procedurach art.11 i 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ilość ofert –5. Liczba podpisanych umów – 5.
 
Współpraca w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” polegała na realizacji trzeciego roku podpisanej trzyletniej umowy na powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie w kwocie przekazanej dotacji w wysokości 700 344,50 zł w rok 2018 i na wsparciu realizacji dwóch zadań na kwotę  13 000,00 zł - załącznik nr 4 do sprawozdania. Współpraca w tym obszarze przebiegała w oparciu o środki pochodzące z budżetu gminy w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
Zadania publiczne realizowane w tym obszarze zlecane były w procedurze art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ilość ofert – 3. Liczba podpisanych umów – 3.
 
W obszarze „Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego” nie był ogłaszany konkurs ofert. Nie została również złożona oferta z własnej inicjatywy przez organizacje pozarządowe.
 
Współpraca w obszarze „Promocji i organizacji wolontariatu” odbywała się w  zadaniach przekazanych do realizacji organizacjom w zakresie w/w obszarów współpracy. W tym obszarze nie były odrębnie realizowane zadania publiczne.
 
Ogółem w 2018 r. gmina Tyczyn przeznaczyła z budżetu kwotę 1 100 344,50 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Sprawozdanie Plik pdf 3.38 MB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2019-05-27
Publikujący Andrzej Siwiec 2019-05-27 14:24
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2019-05-27 14:25
Dodano do archiwum Andrzej Siwiec
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 06 czerwca 2020r. 02:40:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.