Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
OGŁOSZENIE - Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Tyczynie


OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
w Urzędzie Miejskim w Tyczynie
 
 
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
 
1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, magisterskie,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 • staż pracy w administracji samorządowej,
 • znajomość następujących ustaw: ustawa o dowodach osobistych, ustawa o ewidencji ludności, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o opłacie skarbowej , kodeks wyborczy,
 • znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność i punktualność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B
 2. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność w zakresie realizowania zadań wynikających z opisu stanowiska,
 • wiedza w zakresie zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy na samodzielnym stanowisku,
 • wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność i kreatywność
 3. Zakres wykonywanych zadań:
 • wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość poprzez:
  - przyjmowanie wniosków w sprawie wydawania dowodów osobistych;
  - wprowadzanie do systemu RDO danych niezbędnych do wydania nowego dowodu osobistego;
  - wydawanie wyprodukowanego dowodu osobistego wnioskodawcy
 • aktualizacja kopert osobowych;
 • wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;
 • prowadzenie ewidencji ludności pobytu stałego i czasowego poprzez:
  - prowadzenie rejestru stałych mieszkańców;
  - przyjmowanie zgłoszeń na pobyt stały i czasowy, wprowadzanie do systemu rejestrów państwowych;
  - nadawanie numeru pesel
  - wystawianie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu;
  - prowadzenie postępowań o zameldowaniu i wymeldowaniu;
 • udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych , Pesel , Rejestru Mieszkańców,
 • wydawanie upoważnionym organom i instytucjom dokumentów przechowywanych w kopertach osobowych, prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji oraz udzielanie informacji,
 • prowadzenie teczek do przechowywania dokumentacji według poszczególnych zadań,
 • udział w pracach związanych z organizacją wyborów, prowadzenie rejestru wyborców, przygotowywanie spisów wyborców,
 • archiwizacja dokumentów,
 4. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) – z uwzględnieniem stażu pracy w administracji,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów oraz innych, dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, oraz oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o posiadaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. B
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania o naborze danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
 
     Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn dnia 21 lipca 2020 r. lub przesłać pocztą na ww. adres. Jako termin złożenia dokumentów uznaje się termin wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Tyczynie.
 
     O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
 
 

 


powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2020-07-06
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-07-06 13:41
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-07-07 08:02
Dodano do archiwum Klaudia Skoczylas-Kopiec
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 08 sierpnia 2020r. 19:49:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.