XML

Zaproszenie na sesję na 29.07.2021

Informuję, że w dniu w dniu 29 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:
 
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania XVI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2021 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa Gmina Tyczyn.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/287/13 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie emisji obligacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.222.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie emisji obligacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2021 r.
 9. Informacja o międzysesyjnej działalności Burmistrza. 
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Głosowanie wniosków zgłoszonych podczas sesji.
 12. Zakończenie sesji.
 
 
                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rady Miejskie w Tyczynie
                                                                                                                      Ryszard Fornal
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłDorota Michalak - Inspektor2021-07-21
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-07-22 08:17