XML

Zaproszenie na sesję na 22.07.2022

Informuję, że w dniu w dniu 22 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:
 
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2022 terenu położonego w miejscowości Borek Stary w gminie Tyczyn.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń  Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Gminy Tyczyn na lata 2022-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tyczyn na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Informacja o międzysesyjnej działalności Burmistrza. 
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Głosowanie wniosków zgłoszonych podczas sesji.
 11. Zakończenie sesji.
 

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłDorota Michalak - Inspektor2022-07-14
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-07-14 15:27