XML

Zaproszenie na sesję na 05.08.2022

 
Informuję, że w dniu w dniu 5 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady  Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI.323.18 Rady Miejskiej 
       w Tyczynie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za
       korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
       do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych
       przez Gminę Tyczyn jednostkach oświatowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Podkarpackiego realizacji zadania pn.:  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka polegająca na budowie chodnika”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2022 r.
 7. Zakończenie sesji.
 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                   
                                                                                          
                                                                                       Ryszard Fornal
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2022-08-04
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-08-04 15:05